Tin tức

Gia hạn khảo sát “Doanh nghiệp – Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và Mục tiêu Phát triển bền vững (Mục tiêu PTBV) tại Việt Nam”

?? Để thực hiện khảo sát, vui lòng nhấp vào link:
https://www.surveymonkey.com/r/BizAwareness_CSR hoặc quét mã QR tại ảnh dưới đây
? Khảo sát Nhằm tìm hiểu mức độ nhận thức, thực hành của Doanh nghiệp về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Mục tiêu Phát triển bền vững, đồng thời xác định những cơ hội, thách thức trong việc hợp tác giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các hoạt động CSR, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam từ góc nhìn doanh nghiệp, Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD), RED Communication và Pro NGO e.V! thực hiện khảo sát “Doanh nghiệp – Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và Mục tiêu Phát triển bền vững (Mục tiêu PTBV) tại Việt Nam”.
Kết quả của khảo sát này sẽ được sử dụng làm nghiên cứu nền (baseline) và để xây dựng chiến lược phù hợp cho dự án “Win-Win for Vietnam”, do RED phối hợp với ProNGO e.V! thực hiện, dưới sự tài trợ của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam từ ngày 1/9/2020 – 29/2/2024. Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng được MSD xây dựng thực hiện kế hoạch thúc đẩy mảng chiến lược Đối tác phát triển bền vững trong giai đoạn 2021 – 2025. Chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả khảo sát với doanh nghiệp tham gia khảo sát và các bên liên quan.
? Mọi thắc mắc về khảo sát, vui lòng liên hệ:
– Ms. Phạm Khánh Linh – Cán bộ Phát triển bền vững và Đối tác MSD – Tel: 0379166469/ Email: ed.assistant@msdvietnam.org
– Ths, Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD – Trưởng nhóm nghiên cứu – Email: linhnguyen@msdvietnam.org
Xin trân trọng cảm ơn! ??

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.