Dự án Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em – Giai đoạn 2

– Thời gian dự án: 01.05.2019 – 31.12.2021

– Đơn vị tài trợ: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em thông qua Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam

– Mục tiêu dự án: Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội (TCXH), kiến tạo được không gian đối thoại cùng các cơ quan Nhà nước để góp phần thực hiện các khuyến nghị được nêu trong kết luận của Ủy ban về Quyền trẻ em về thực thi Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em (CRC).

– Các hoạt động chính của dự án:

▪︎ Tổ chức các buổi tập huấn kĩ năng và nâng cao năng lực cho các TCXH: Vận động chính sách, truyền thông gây quỹ, truyền thông mạng xã hội về chấm dứt trừng phạt thể chất tinh thần trẻ, xây dựng chương trình dựa trên quyền trẻ em,…

▪︎ Tổ chức các buổi tập huấn CRBP tại miền Bắc và miền Nam

▪︎ Chiến dịch Lan toả yêu thương năm 2019, năm 2020: Phát động thử thách 21 ngày Lan toả yêu thương; Tổ chức Ngày hội Lan toả yêu thương tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Tổ chức Tập huấn cho nhóm trẻ em nòng cốt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Tổ chức Đối thoại trẻ em Lan toả yêu thương 2020

▪︎ Chiến dịch Tôi chọn hành tinh xanh: Phát động chiến dịch Tôi chọn hành tinh xanh, Tổ chức Ngày hội Tôi chọn hành tinh xanh

▪︎ Tham vấn Trẻ em về Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

▪︎ Công bố báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt Nam

▪︎ Chuỗi Hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt Nam 2021 tại 7 tỉnh/thành phố

▪︎ Chiến dịch Online vui – Vùi COVID năm 2019, năm 2021

▪︎ Tháng Hành động vì trẻ em năm 2021, phối hợp với Cục Trẻ em – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

– Các kết quả của dự án cho đến nay:

▪︎ Đóng góp ý kiến, kiến nghị để xây dựng chương trình quốc gia vì trẻ em, các văn bản liên quan quyền trẻ em

▪︎ Công bố Báo cáo Tiếng nói trẻ em Việt Nam (bản đầy đủ và bản tóm tắt) và thực hiện chuỗi Hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt Nam tại 7 tỉnh/thành phố (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Huế, Đăk Lăk, Lào Cai, Hải Phòng)

▪︎ Tổ chức thành công các buổi đối thoại, tập huấn, hội thảo với các TCXH nhằm tham vấn/ hoặc có đóng góp cho báo cáo bổ sung Công ước về Quyền TE, đồng thời nhằm tăng số lượng các TCXH tham gia vào việc giám sát và hỗ trợ thực hiện QTE. 

▪︎ Tổ chức thành công các buổi tập huấn cho các TCXH ở miền Bắc và miền Nam: vận động chính sách, truyền thông báo chí về quyền trẻ em, xây dựng chương trình dựa trên quyền trẻ em, thúc đẩy quyền trẻ em trong kinh doanh CRBP và phát triển quan hệ đối tác,…

Cho đến nay, có khoảng gần 200 TCXH được hỗ trợ và nâng cao năng lực

▪︎ Đã tổ chức thành công các chiến dịch truyền thông: Online vui – vùi COVID (năm 2019 và năm 2021), Tôi chọn hành tinh xanh (2020), Lan toả yêu thương (năm 2019 và năm 2020), Chiến dịch truyền thông xã hội và sự kiện ngoài trời về chấm dứt các hình phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em

▪︎ Xuất bản các ấn phẩm liên quan đến nâng cao nhận thức và đảm bảo quyền trẻ em: Bộ sổ tay quản trị QTE, Báo cáo khảo sát doanh nghiệp thân thiện với trẻ em tại Việt Nam, Cẩm nang Truyền thông xã hội để vận động chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em, Bộ cẩm nang PHP (Phòng chống trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em),…

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.