Giải pháp tương lai Shinhan

Dự án kết nối startups Hàn Quốc với các tổ chức đối tác tại Việt Nam để nội địa hoá sản phẩm và tạo ra tác động xã hội thông qua giải pháp công nghệ, tập trung vào ba mô hình:

(i) Thúc đẩy đào tạo nghề về việc làm chất lượng,

(ii) Thành phố thông minh không rào cản cho mọi người

(iii) Môi trường và sức khoẻ cộng đồng bền vững.

Dự án góp phần xây dựng và hỗ trợ Cộng đồng lãnh đạo Youth Leader qua chương trình DynaGen Live United, đồng thời phối hợp tổ chức chương trình tăng tốc toàn cầu Bridge to Korea cho startups Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong dự án này cũng MSD góp mặt vào Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST với tư cách Làng Sáng tạo Mở Xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua mô hình thực nghiệm (Smart Living Lab) để giải quyết các thách thức xã hội. 

TÁC ĐỘNG

60,000

Trẻ em, thanh niên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật được hỗ trợ trong việc cải thiện giáo dục, sinh kế và tiếp cận thành phố thông minh không rào cản, tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường

60,000

USD tài trợ cho 5 startups Việt Nam tham gia chương trình huấn luyện và kết nối đầu tư tại Incheon Shinhan Square Bridge.

ĐỐI TÁC

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.