Tin tức

CUỘC THI HỌC SINH VỚI AN TOÀN THÔNG TIN

Chính thức mở cổng thi thử Cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin”

– Thời gian thi thử: 16/02 – 02/03

– Thời gian thi chính thức: 03/03 – 24/03

Thực hiện Đề án số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền nâng cao ý thức và phổ biến kiến thức về an toàn giao thông tin giai đoạn 2021 – 2025”, và “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mang giai đoạn 2021 – 2025”, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan tổ chức cuộc thi online “Học sinh với an toàn thông tin 2022” dành cho học sinh phổ thông cơ sở trên toàn quốc nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng. Cuộc thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo trợ.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục công dân số, MSD đã tham gia với vai trò cố vấn thẩm định xây dựng bộ đề của cuộc thi và là đối tác tổ chức, truyền thông của chương trình.

Hãy truy cập website http://thihsattt.vn ngay hôm nay để tham gia thi thử! Hơn 70 phần quá hấp dẫn đang chờ đón!

Xem hướng dẫn chi tiết dưới đây

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.