Để thực hiện khảo sát, vui lòng điền link:https://bit.ly/3g5VLle
⏰ Thời gian thực hiện: 15.4.2021 – 2.5.2021

❓ Là người trẻ, bạn có mong muốn được lên tiếng, tham gia vào việc xây dựng các chương trình, chính sách của đất nước?
❓ Bạn có nhiều sáng kiến, ý tưởng thiết thực và hữu ích?
Nếu bạn đang trong độ tuổi 13 – 24 và tin rằng mình có thể!

? Với mong muốn tìm hiểu mức độ tham gia của thanh, thiếu niên vào quá trình xây dựng các chương trình, chính sách, đặc biệt là chính sách liên quan đến Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Chiến lược về Bình đẳng giới và các chương trình, chính sách khác liên quan đến thanh, thiếu niên, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam mời các bạn trẻ trong độ tuổi 13 – 24 tham gia khảo sát: Sự tham gia của thanh thiếu niên vào việc đóng góp xây dựng các chương trình, chính sách.

? Viện Nghiên cứu Quản lí và Phát triển bền vững (MSD) tin rằng thanh, thiếu niên là một lực lượng quan trọng trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia. Việc tham gia của thanh, thiếu niên vào quá trình xây dựng chính sách sẽ giúp các chính sách trở nên thiết thực hơn và đồng thời sẽ góp phần thể hiện tiếng nói cũng như trách nhiệm của các bạn đối với đất nước.

❣️Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ được bảo mật và chỉ phục vụ cho công tác nghiên cứu. Ngoài ra, đối với các bạn dưới 18 tuổi, việc tham gia khảo sát cần sự đồng ý từ phụ huynh/người giám hộ hợp pháp

?? Mọi thắc mắc về khảo sát, vui lòng liên hệ:
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)
Ông Đỗ Văn Trài – Quản lý chương trình giáo dục và truyền thông MSD
Email: edu.manager@msdvietnam.org
Phone: 0946266863

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.