Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH SHINHAN SQUARE BRIDGE HỖ TRỢ START-UP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Chiều ngày 21.06.2022, đại diện Tập đoàn Tài chính Shinhan, đại diện United Way WorldWide và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam đã có buổi ghé thăm và làm việc với hai công ty khởi nghiệp Tripath và Aimmo tại Việt Nam.

Đại diện các bên tại Aimmo

 

Buổi làm việc tại văn phòng Tripath

Tripath và Aimmo là 2 trong số 6 doanh nghiệp được lựa chọn và nhận tài trợ từ Tập đoàn Tài chính Shinhan thông qua chương trình Shinhan Square Bridge vào năm 2021 dưới sự điều phối của Viện MSD – United Way Việt Nam.

Buổi làm việc tại văn phòng Aimmo

 

Văn phòng làm việc Tripath

Aimmo là doanh nghiệp tham gia vào mô hình “Đào tạo nghề và việc làm chất lượng cho thanh niên” với mục đích đào tạo nghề theo định hướng thị trường và kết nối thanh niên với thị trường lao động. Tripath tập trung phát triển mô hình “Trường học thông minh” với mục tiêu cung cấp cho 100 trường học các thiết bị công nghệ cho phép kết nối thông tin định kì giữa gia đình và nhà trường, qua đó nâng cao công tác quản trị trường học.

Ông Kwon Hyuck Jun​ – Đại diện Aimmo Việt Nam

 

Ông Lee Narin – Đại diện Tripath Việt Nam

 

Đại diện chương trình Shinhan Square Bridge đã ghé thăm văn phòng đại diện của hai start-up, lắng nghe những phản hồi tích cực và những số liệu ấn tượng về các giá trị xã hội mà hai doanh nghiệp đã tạo ra trong thời gian qua. Aimmo và Tripath cũng bày tỏ sự cảm kích với Tập đoàn Tài chính Shinhan, Chương trình Shinhan Square Bridge Việt Nam, United Way Worldwide và MSD – United Way Việt Nam vì đã hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hơn với cộng đồng, tham gia vào hệ sinh thái đoàn kết hợp tác, kiến tạo giá trị bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Choi Hyuk – Giám đốc cấp cao Tập đoàn Tài chính Shinhan

 

Đại diện Tập đoàn Tài chính Shinhan và United Way WorldWide

 

Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD – United Way Việt Nam

 

Văn phòng làm việc Aimmo

 

Tripath với mô hình “Trường học thông minh”

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.