MSD và báo chí

Bình đẳng giới để hướng đến phát triển bền vững

BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỂ HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mặc dù thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới (BĐG) song vấn đề này vẫn đang còn tồn tại nhiều thách thức, bất cập khi nữ giới đang gặp phải những rào cản nhất định trên con đường phát triển sự nghiệp và còn tồn tại những chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến quyền kinh tế của phụ nữ.
Trao đổi với Báo Chính phủ nhân Tháng Hành động quốc gia về bình đẳng giới, Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD chia sẻ: Việt Nam đã có rất nhiều chính sách, chương trình thúc đẩy bình đẳng giới và đã đạt được nhiều thành tựu nhất định, đặc biệt là một trong các quốc gia có thành tích nổi bật về bình đẳng giới, tuy nhiên vẫn còn tồn tại bất bình đẳng giới trong việc tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, lương thưởng của phụ nữ, thúc đẩy phụ nữ tham gia kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, các vấn đề về phòng chống quấy rối, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, v.v.
Bà Linh cũng phân tích, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vì thế thực hiện phát triển một cách bền vững, trong đó có vấn đề Bình đẳng giới, là xu thế tất yếu mà các doanh nghiệp hướng đến. Đối với các doanh nghiệp, nhận thức về Bình đẳng giới là Nguyên tắc cần được thực hành trong doanh nghiệp vẫn chưa được phổ biến. Vấn đề Bình đẳng giới nên được xuyên suốt và bao trùm trong các chiến lược và chính sách doanh nghiệp.
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.