Ngày 17.4.2020, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã công bố Báo cáo kết quả Khảo sát nhanh “Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới hoạt động của các tổ chức xã hội tại Việt Nam”. Khảo sát này được Ths. Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD và Ths. Trần Vân Anh – Giám đốc chương trình MSD trực tiếp thực hiện và viết báo cáo chỉ trong 11 ngày, từ ngày 31.03 đến hết ngày 10.04.2020 với các mục tiêu: 

(1) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới các tổ chức xã hội (TCXH); 

(2) Tìm hiểu những khó khăn, thách thức của dịch tới hoạt động và vận hành của tổ chức; 

(3) Tìm hiểu những sáng kiến vượt qua khủng hoảng dịch bệnh của các tổ chức; 

(4) Đánh giá nhu cầu hỗ trợ về nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng của các tổ chức;  

(5) Đánh giá mức độ các nguy cơ với trẻ em trong mùa dịch. Đã có 101 tổ chức xã hội hoạt động tại Việt Nam tham gia thực hiện khảo sát này.

BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ CỦA KHẢO SÁT XEM TẠI ĐÂY

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.