BẢN TIN ĐẠI SỨ NƯỚC: NƯỚC SẠCH ĐÃ VỀ TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc

Sau khi gây quỹ thành công tới 177,600,000 đồng đồng trên Trái tim MoMo và Heo Đất MoMo để cải tạo và xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT, Viện MSD – United Way Việt Nam, Trung tâm RIC, Heo đất Momo cùng cộng đồng dân cư tại thôn đã bắt tay vào thực hiện.
Sau 4 tháng triển khai, hiện tại hệ thống cấp nước sinh hoạt cho học sinh và giáo viên trường Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đà Bắc đã hoàn thành xây dựng với những kết quả như sau: 
1) Về quy mô xây dựng công trình: 
  • Tháy mới hệ thống máy bơm cũ từ bể chứa nước ngầm lên bể chứa nước khu ký túc xá (2 máy bơm); 
  • Thay mới tuyến đường ống dẫn nước từ bể chứa nước ngầm đến các bể chứa nước khu ký túc xá bằng ống nhựa HPDE phi 50 dài 700m; 
  • Thay mới hệ thống dẫn nước đến khu nhà bếp dài 100m; 
  • Thay mới hệ thống van và phao tự ngắt (11 van và phao tự ngắt). 
2) Về người hưởng lợi: công trình sau khi hoàn thành đã cung cấp đủ nước sinh hoạt theo đúng kế hoạch ban đầu đề ra, gồm: 
  • 330 học sinh và 41 cán bộ viên chức của trường DTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình 
  • Trường DTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc giao lại cho phòng bảo vệ, phòng kỹ thuật quản lý công trình, duy tu sửa chữa thường xuyên công trình, đảm bảo công trình được hoạt động hiệu quả và bền vững. 
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.