BẢN TIN ĐẠI SỨ NƯỚC: NƯỚC SẠCH ĐÃ VỀ THÔN LŨNG HOÀ B – HÀ GIANG

Sau khi gây quỹ thành công tới 311,725,439 đồng trên Trái tim MoMo và Heo Đất MoMo để cải tạo và xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tại thôn Lũng Hoà B, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Viện MSD – United Way Việt Nam, Trung tâm RIC cùng cộng đồng dân cư tại thôn đã bắt tay vào thực hiện. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xây dựng kéo dài tới hơn 5 tháng. Hiện tại công trình đã hoàn thành, mang nước sạch về cho người dân .

Những kết quả  đạt được:                                      

1) Về quy mô xây dựng công trình:  

  • Xây dựng 1 hệ thống kênh dẫn nước bằng gạch xi măng dài 200m từ đầu nguồn nước về bể lọc; 
  • Xây dựng 01 bể lọc nước thể tích 4m3, với chiều cao 1m, chiều rộng 2m, chiều dài 2m trên đầu nguồn bằng đá hộc, có hệ thống nắp đậy; 
  • Lắp đặt 500m đường ống dẫn nước bằng ống kẽm phi 120 từ đầu nguồn đến bể chứa nước tập trung tại khu dân cư. 
  • Vệ sinh nạo vét bể chứ nước tập trung (bể 1000m3); 
  • Xây dựng sân và hàng rào bằng lưới B40 xung quanh bể chứa nước tập trung.                                                                                       
 
 

2) Về người hưởng lợi: công trình sau khi hoàn thành đã cung cấp đủ nước sinh hoạt theo đúng kế hoạch ban đầu đề ra, gồm: 

  • 86 hộ gia đình (với 444 nhân khẩu) thôn Lũng Hoà B. 
  • 37 em học sinh tại điểm trường Mầm non Xà Phìn. 

Hiện tại thôn Lũng Hoà B và UBND xã Phìn đã thành lập 01 tổ quản lý và vận hành công trình gồm 5 thành viên (3 nam, 2 nữ) để vận hành, bảo dưỡng công trình thường xuyên. Quản lý công trình bền vững và hiệu quả. 

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.