(84-24)-6276 9056
Tầng 6, Số 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa

MSD mời gửi báo giá gói thực phẩm và y tế cơ bản cho dự án “Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19”

I. Khái quát

1. Bên mời báo giá là: VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MSD)

2. MSD mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và điều kiện báo giá  cho gói thực phẩm và y tế cơ bản cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam thuộc dự án “Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19”

3. Loại hợp đồng: trọn gói.

II. Tư cách hợp lệ của cung  cấp

Nhà cung cấp là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

2. Hạch toán tài chính độc lập;

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

4. Bảo đảm cạnh tranh trong xét duyệt báo giá theo quy định của pháp luật;

5. Có đủ năng lực cung cấp sản phẩm/ dịch vụ theo yêu cầu

III. Thành phần báo giá

Hồ sơ của Báo giá do nhà cung cấp chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đơn chào hàng mẫu số 02

2. Bảng báo giá

3. Nhà cung cấp nộp bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tình hình tài chính của công ty trong 3 năm gần nhất; hồ sơ năng lực.

4. Các nội dung cần thiết khác:

  • Giá chào hàng được chào bằng Đồng tiền Việt Nam.
  • Trang thiết bị, hàng hóa chào hàng phải ghi ký mã hiệu, xuất xứ rõ ràng.
  • Trang thiết bị, hàng hóa chào hàng mới 100% chưa qua sử dụng, còn hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên, đảm bảo chất lượng và quy cách sản phẩm.
  • Giá chào hàng đã bao gồm: thuế VAT, chi phí đóng gói,  chi phí vận chuyển 2 lần tới 15 địa điểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh,  chi phí bảo hành và các chi phí liên quan khác.

– Về chất lượng và xuất xứ (nếu cần thiết đối với hàng nhập khẩu hoặc hàng hoá cần kiểm định về chất lượng). Khi giao hàng nhà cung cấp phải cung cấp cho MSD Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng C/Q các thiết bị nhập khẩu.

Mục 4. Thời hạn hiệu lực của báo giá

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 60 ngày, kể từ ngày báo giá

Mục 5. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá

1. Nhà cung cấp phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử về địa chỉ:

Viện Nghiên  cứu quản lý phát triển bền vững (MSD)

Tầng 6 nhà 15 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội

SĐT 02462769056.

Email: accountant@msdvietnam.org

Hồ sơ gửi về MSD không muộn hơn 23 giờ 59 phút, ngày 10  tháng 08 năm 2020. Các báo giá được gửi đến MSD sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

2. MSD chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà cung cấp. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, MSD lập văn bản tiếp nhận các báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên nhà cung  cấp, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá.

3. MSD so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá các báo giá, MSD có thể mời nhà cung cấp có giá chào thấp nhất đến thương thảo hợp đồng.

Mục 6. Điều kiện xét duyệt lựa chọn nhà cung cấp

Nhà cung cấp được xem xét, đề nghị  khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Đáp ứng tư cách pháp nhân và có năng lực cung cấp hàng hóa

2. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;

3. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất và không vượt dự toán được duyệt

4. Ưu tiên nhà cung cấp có các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt đối với các chương trình cứu trợ nhân đạo

Mục 7. Công khai kết quả lựa chọn nhà cung cấp

1. Kết quả lựa chọn nhà cung cấp sẽ được gửi đến tất cả nhà cung cấp tham dự chào giá theo đường email.

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp, nếu có nhà cung cấp gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 02 ngày làm việc nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, MSD sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà cung cấp

Thông tin chi tiết số lượng, thành phần và mẫu chào giá xem tại bản đính kèm bên dưới:

 

Có thể bạn cần