(84-24)-6276 9056
Tầng 6, Số 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa

Báo cáo khảo sát “Tiếng Nói Trẻ Em Việt Nam” và 15 Phát Hiện Nổi Bật

Việc thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế, điều này được thể hiện rõ ràng trong luật pháp và chính sách của từng quốc gia. Nhằm hiểu rõ nhận thức và tác động của các chính sách này trên thực tế, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) đã tiến hành Khảo sát “Tiếng nói Trẻ em” (Young Voices – YV) ở Thụy Điển từ năm 2014, sau đó nhân rộng và thực hiện tại nhiều nước trên thế giới.

1/ Báo cáo đầy đủ Tiếng Nói Trẻ Em Việt Nam : Bản tiếng Việt và Bản tiếng Anh

2/ Báo cáo tóm tắt Tiếng Nói Trẻ Em Việt Nam : Bản tiếng Việt và Bản tiếng Anh

3/ Tờ rơi 15 Phát Hiện Nổi Bật trong báo cáo Tiếng Nói Trẻ Em Việt Nam : Bản tiếng Việt và Bản tiếng Anh

4/ Phim ngắn “Tiếng Nói Trẻ Em Việt Nam” : Link youtube

Khảo sát được thực hiện với mục đích tạo cơ hội cho trẻ em có thể lên tiếng, phản ánh những vấn đề liên quan đến trẻ như cơ hội được bày tỏ ý kiến, tham gia vào quy trình ra các quyết định có liên quan tới cuộc sống của trẻ, cũng như các nguồn lực/ cơ chế hỗ trợ hiện có khi trẻ bị bắt nạt hay xâm hại… Khảo sát “Tiếng nói Trẻ em” được sử dụng như một công cụ truyền thông và vận động chính sách dựa trên bằng chứng của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại các nước cũng như các cơ quan tổ chức đối tác.

Khảo sát “Tiếng nói Trẻ em Việt Nam” do Viện Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) thực hiện với sự tham gia của 1692 trẻ em Việt Nam từ 11 đến 16 tuổi ở 7 tỉnh/ thành phố thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam. Khảo sát bao gồm sự tham gia của trẻ em ở nông thôn và thành thị; trẻ em ở trong nhà trường và ngoài nhà trường; trẻ em người dân tộc Kinh và trẻ em một số dân tộc thiểu số. Khảo sát này sử dụng phương pháp thu thập thông tin qua bảng hỏi, kết hợp với các cuộc thảo luận nhóm tập trung ở các địa phương để trẻ em bày tỏ quan điểm của mình về các kết quả ban đầu của khảo sát nhằm thu thập thêm các dẫn chứng, tiếng nói cũng như giải pháp cho các vấn đề mà các em quan tâm.

Mục tiêu tổng thể của khảo sát là thu thập ý kiến và suy nghĩ của trẻ em về những vấn đề liên quan trực tiếp tới trẻ, từ đó, xem xét thực trạng thực thi quyền trẻ em (QTE) tại Việt Nam dưới góc nhìn của trẻ. Những kết quả của khảo sát này được sử dụng để cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi QTE ở Việt Nam và là nguồn dẫn chứng cho báo cáo bổ sung gửi Ủy ban về Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc (LHQ) vào năm 2020. Để bảo vệ và thúc đẩy Quyền Trẻ em một cách toàn diện, Tiếng nói Trẻ em phải được lắng nghe và thấu hiểu là điều đặc biệt quan trọng.Báo cáo khảo sát “Tiếng nói Trẻ em Việt Nam” có 7 phần với các nội dung:

(1) Hiểu biết của trẻ em về QTE và Công ước của LHQ về QTE;

(2) Tôn trọng các ý kiến của trẻ; (3) Trẻ em lớn lên trong các hoàn cảnh khác nhau;

(4) Trường học và giáo dục;

(5) Sống an toàn và khoẻ mạnh;

(6) Biến đổi khí hậu;

(7) Tương lai.

Báo cáo gồm 15 phát hiện chính cùng các khuyến nghị hành động, báo cáo sẽ được sử dụng như một công cụ truyền thông, vận động chính sách tại Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Trần Vân Anh, MSD, điện thoại: 024 62769056, email:pro.director@msdvietnam.org

Có thể bạn cần