TUYỂN THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG, TRỢ LÝ DỰ ÁN

THÔNG TIN TỔ CHỨC Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được thành lập theo Quyết định thành số 216/QĐ-LHH ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Đoàn Chủ tịch … Continued

Tuyển tư vấn xây dựng cẩm nang trực tuyến và điều hành hội thảo tập huấn về truyền thông xã hội, vận động chính sách cho các tổ chức xã hội về chấm dứt các hình phạt thể chất tinh thần trẻ em

I. Bối cảnh Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em ” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ sẽ triển khai giai đoạn mới từ 01/5/2019 đến 31/12/2021. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng … Continued