Tuyển tư vấn xây dựng cẩm nang trực tuyến và điều hành hội thảo tập huấn về truyền thông xã hội, vận động chính sách cho các tổ chức xã hội về chấm dứt các hình phạt thể chất tinh thần trẻ em

I. Bối cảnh

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em ” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ sẽ triển khai giai đoạn mới từ 01/5/2019 đến 31/12/2021. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội (TCXH) về quản trị quyền trẻ em (QTE). Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông xã hội (TTXH) nhằm vận động chính sách (VĐCS) về chủ đề chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em trong ba năm vừa qua 2016 – 2018 và nhận được những kết quả rất tích cực. Vì vậy, trong giai đoạn mới của dự án, MSD sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan tới chủ đề này.

Trong thời đại 4.0 hiện nay, sự phát triển của các nền tảng TTXH hiện đại đã tạo ra những cơ hội chia sẻ thông tin và kết nối nhanh chóng và hiệu quả. Truyền thông trên mạng xã hội đã trở thành một công cụ hữu ích cho các TCXH nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề xã hội, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách để quá trình VĐCS trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Hiểu rõ điều này, MSD dự kiến sẽ phát triển một cuốn cẩm nang trực tuyến, hướng dẫn các TCXH xây dựng kế hoạch TTXH để VĐCS về chấm dứt các hình phạt thể chất và tinh thần trẻ em. Sau đó, cẩm nang này sẽ được sử dụng để xây dựng chương trình tập huấn cho một hội thảo tập huấn về TTXH về chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em được tổ chức dự kiến vào tháng 8/2019. Thông qua hội thảo tập huấn, tư vấn sẽ thu thập ý kiến, góp ý của tham dự viên về nội dung tập huấn TTXH để điều chỉnh nội dung của cuốn cẩm nang sao cho phù hợp hơn. Ngay sau hội thảo tập huấn thì cẩm nang này sẽ được hoàn thiện và chia sẻ tới các TCXH để hỗ trợ các TCXH lập kế hoạch TTXH để VĐCS về chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em.

Trong các cuộc họp quý của nhóm mạng lưới quản trị quyền trẻ em (CRG) miền Bắc và miền Nam, MSD sẽ cùng các tổ chức thành viên rà soát quá trình thực hiện kế hoạch TTXH về chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em để các tổ chức cùng chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và nâng cao chất lượng của hội thảo tập huấn trong các năm tiếp theo.

MSD cần tuyển một tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm về TTXH để xây dựng một cuốn cẩm nang trực tuyến vào tháng 7/2019 và điều hành một hội thảo tập huấn vào tháng 8/2019 dựa trên nội dung của cẩm nang đã xây dựng về hướng dẫn các TCXH về TTXH để VĐCS về chấm dứt các hình phạt thể chất và tinh thần trẻ em.

II. Mục tiêu hoạt động:

–  Xây dựng một cuốn cẩm nang trực tuyến, hướng dẫn các TCXH xây dựng kế hoạch truyền thông xã hội để VĐCS về chấm dứt các hình phạt thể chất và tinh thần trẻ em.

– Nâng cao năng lực cho các TCXH về xây dựng kế hoạch TTXH về chấm dứt các hình phạt thể chất và tinh thần trẻ em thông qua hội thảo tập huấn.

III.        Kết quả mong đợi:
1. 01 cuốn cẩm nang trực tuyến về TTXH để VĐCS về chấm dứt các hình phạt thể chất và tinh thần trẻ em được xây dựng.

Cẩm nang cần đạt các tiêu chí sau:

– Cung cấp nội dung cơ bản về vấn đề trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em (MSD hỗ trợ viết);

Cung cấp kiến thức cơ bản về truyền thông xã hội;

– Cung cấp kiến thức về vai trò và những tác động của truyền thông xã hội; 

– Hướng dẫn các bước xây dựng một kế hoạch truyền thông xã hội;

– Hướng dẫn xây dựng bộ công cụ truyền thông xã hội (Thông điệp truyền thông, tài liệu truyền thông, v.v…);

– Hướng dẫn cách phối hợp với các bên liên quan trong truyền thông;

– Nêu được các yếu tố của một chiến dịch truyền thông xã hội tốt;


– Mô tả được những thuận lợi và khó khăn khi triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội trong vận động chính sách và phương án khắc phục khó khăn.

2. 01 hội thảo tập huấn về TTXH để VĐCS về chấm dứt các hình phạt thể chất và tinh thần trẻ em được tổ chức tại Hà Nội với ít nhất 30 người tham dự. Nội dung chương trình hội thảo tập huấn được xây dựng dựa trên nội dung của cuốn cẩm nang. 

 Sau khóa tập huấn, tham dự viên có thể:

– Nêu được các nội dung cơ bản về vấn đề trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em;

– Nêu được kiến thức cơ bản về truyền thông xã hội;

– Nêu được vai trò và những tác động của truyền thông xã hội; 

– Mô tả được các bước xây dựng một kế hoạch truyền thông xã hội;

– Mô tả được cách xây dựng bộ công cụ truyền thông xã hội

– Nêu được các yếu tố của một chiến dịch truyền thông xã hội tốt;

– Nêu được những thuận lợi và khó khăn khi triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội trong vận động chính sách và phương án khắc phục khó khăn.

– Đưa ra được một số ý tưởng xây dựng kế hoạch truyền thông xã hội cho chủ đề chấm dứt các hình phạt thể chất và tinh thần trẻ em.

IV. Nội dung hoạt động:

1. Nội dung cẩm nang:

  • Chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em (MSD hỗ trợ viết)

– Trừng phạt là gì? Các hình thức trừng phạt trẻ em?
– Tại sao cần chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em?
– Làm thế nào để chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em?

  • Tìm hiểu về truyền thông xã hội (Tư vấn phụ trách viết)

– Truyền thông xã hội là gì? Vai trò của truyền thông xã hội?

– Truyền thông xã hội có tác động như thế nào tới nhận thức của cộng đồng về một vấn đề xã hội và quá trình vận động chính sách? Hiểu về yếu tố lan tỏa trong truyền thông xã hội.

– Làm thế nào để xây dựng một kế hoạch truyền thông xã hội? (Bao gồm xây dựng chỉ tiêu và chỉ số cho kế hoạch TTXH, …)

– Cách xây dựng bộ công cụ truyền thông xã hội như thế nào? (Thông điệp truyền thông, tài liệu truyền thông, v.v…)

– Chia sẻ một số kế hoạch TTXH được cho là tiêu biểu và thành công, và đúc rút ra những yếu tố làm nên thành công của một chiến dịch truyền thông xã hội tốt là gì?

– Phối hợp với các bên liên quan như thế nào?

– Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội trong vận động chính sách? Phương án khắc phục khó khăn?

  • Truyền thông xã hội về chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em 2019 (MSD hỗ trợ viết):

– Thông điệp truyền thông;

– Các kênh truyền thông và phương pháp/ hình thức truyền thông;

– Lịch sự kiện 2019;

– Các hành động cụ thể có thể thực hiện để hưởng ứng chiến dịch truyền thông năm 2019.

– Sự phối hợp giữa các bên liên quan (chính phủ, NGOs, trẻ em, người dân,…)

2. Nội dung hội thảo tập huấn:

Phần lý thuyết tương tự như nội dung của cẩm nang và có bổ sung thêm hoạt động thực hành xây dựng kế hoạch TTXH như sau:

– Chia nhóm thảo luận, chia sẻ ý tưởng và xây dựng một kế hoạch truyền thông xã hội về chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em.

– Các nhóm trình bày kế hoạch truyền thông của nhóm mình.

3. Phương pháp tập huấn:

Tập huấn sử dụng phương pháp có sự tham gia, trong đó tập trung vào kinh nghiệm của người tập huấn và học viên là trung tâm, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, thuyết trình, động não, lấy ý kiến nhanh, trò chơi,…

V. Yêu cầu và trách nhiệm của tư vấn:

1.Tiêu chí lựa chọn tư vấn:

– Am hiểu về truyền thông xã hội;

– Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch truyền thông xã hội;

– Có bằng thạc sỹ và 6-10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan hoặc có bằng tiến sỹ với 4-8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan;

– Có hiểu biết tốt về quyền trẻ em và vấn đề chấm dứt trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em là một lợi thế;

– Có hiểu biết tốt về hoạt động của các TCXH tại Việt Nam là một lợi thế.

2. Nhiệm vụ của tư vấn:

– Phát triển 01 cuốn cẩm nang trực tuyến, hướng dẫn các TCXH xây dựng kế hoạch truyền thông xã hội để VĐCS về chấm dứt các hình phạt thể chất và tinh thần trẻ em. 

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cho hội thảo tập huấn;

– Trực tiếp giảng dạy tại hội thảo tập huấn;

– Chuẩn bị công cụ và thực hiện đánh giá sau hội thảo tập huấn (phiếu lượng giá đầu và cuối hội thảo tập huấn) để kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức và thực hành kỹ năng của học viên, đồng thời đánh giá mức độ đạt được mục tiêu mong đợi của hội thảo tập huấn;

– Tiếp thu ý kiến đóng góp của học viên để hoàn thiện nội dung cẩm nang;

– Tổng hợp thông tin, viết báo cáo về hội thảo tập huấn (theo mẫu của Dự án) và gửi cho MSD trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội thảo tập huấn.

3. Thời gian làm việc dự kiến: 

– Xây dựng cẩm nang: 04 ngày, dự kiến vào tháng 7/2019;

– Hội thảo tập huấn: 01-02 ngày, dự kiến vào tháng 8/2019.

VI. Phí tư vấn và hình thức thanh toán:

– Phí tư vấn: theo thoả thuận.

– Việc thanh toán sẽ được thực hiện một lần bằng phương thức chuyển khoản sau khi công việc được hoàn thành và được MSD nghiệm thu.

VII. Thông tin liên hệ: 

– Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: vf.officer@msdvietnam.org. Hạn nộp hồ sơ: 5/8/2019.

– Hồ sơ gồm: CV, đề xuất nội dung cẩm nang và chương trình hội thảo tập huấn chi tiết và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn (tính theo ngày).

– Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với Cán bộ Chương trình Gia đình Việt: Mrs. An Bích Vân; Email:   vf.officer@msdvietnam.org   Điện thoại: (024) 62769056.