TUYỂN TƯ VẤN THỰC HIỆN KHẢO SÁT THÚC ĐẨY TIẾNG NÓI CỦA TRẺ EM (YOUNG VOICE SURVEY)

I. Bối cảnh

Quyền được lắng nghe của trẻ em là một nội dung quan trọng của Công ước của Liên hợp quốc về QTE (Điều 12). Khảo sát Thúc đẩy Tiếng nói của Trẻ em do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy điển (Save the Children Sweden) phát triển như một công cụ truyền thông và vận động chính sách dựa trên số liệu thực tế cho tất cả các quốc gia thành viên của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cũng như các tổ chức đối tác. Khảo sát Thúc đẩy Tiếng nói của Trẻ em sử dụng một phương pháp khảo sát quốc gia thông qua bảng hỏi, kết hợp với các cuộc thảo luận nhóm tập trung, để điều tra xem trẻ em và thanh thiếu niên thực sự nghĩ gì và cần gì, để tìm hiểu xem quyền của trẻ em được tôn trọng như thế nào.

Kể từ năm 2014 cho đến nay, Khảo sát Thúc đẩy Tiếng nói của Trẻ em đã được thực hiện tại nhiều quốc gia, tạo cơ hội cho trẻ em và thanh niên trên toàn thế giới có thể lên tiếng, phản ánh những vấn đề liên quan đến họ như thiếu cơ hội tham gia đóng góp ý kiến vào quy trình ra các quyết định liên quan/ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, đã từng chứng kiến những tình huống bạo lực, là nạn nhân của các vụ bắt nạt hay xâm hại, thiếu nguồn lực/các kênh hỗ trợ khi trẻ bị bắt nạt hay xâm hại, không đủ khả năng chi trả học phí, v.v…

Trong năm nay 2019, Khảo sát Thúc đẩy Tiếng nói của Trẻ em do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ sẽ được triển khai tại 07 tỉnh và thành phố trên cả nước bao gồm Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ, Đắk-lắk, Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu chung của khảo sát là giám sát việc thực thi QTE tại Việt Nam và cải thiện cơ chế giám sát thường xuyên. Khảo sát sẽ thu thập ý kiến của trẻ em về thực trạng thực thi QTE tại Việt Nam nhằm đảm bảo tiếng nói của trẻ em được lắng nghe; trao quyền cho trẻ em bày tỏ ý kiến của mình tới các cơ quan có thẩm quyền; cung cấp thông tin cho báo cáo bổ sung gửi cho Ủy ban về QTE của Liên hợp quốc; đồng thời xây dựng bằng chứng về thực thi QTE cho các tổ chức xã hội dân sự để vận động chính sách cùng với sự tham gia của các bên liên quan ở tất cả các cấp ở Việt Nam.

MSD cần tuyển một tư vấn phối hợp với MSD và các cơ quan đối tại tại 07 tỉnh để thực hiện khảo sát Thúc đẩy Tiếng nói của Trẻ em từ tháng 07 – tháng 11/2019.

II. Thông tin về khảo sát:

1. Mục tiêu cụ thể của khảo sát:

 • Tăng cường nhận thức của trẻ em và thanh thiếu niên về quyền và khuyến khích họ thực hiện quyền của mình.
 • Tăng cường nhận thức về QTE và cải thiện suy nghĩ và thái độ của cộng đồng về sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên.

2. Mục đích của khảo sát:

 • Vận động các cơ quan Nhà nước ở cấp trung ương/địa phương cải thiện tình trạng thực thi QTE bao gồm việc thay đổi các thực hành và chính sách.
 • Cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế, như Ủy ban về QTE của Liên hợp quốc, về hiện trạng thực thi QTE tại Việt Nam dưới góc nhìn của trẻ em.
 • Cung cấp thông tin cho Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) để phát triển chiến lược, thiết kế và rà soát chương trình.

3. Kết quả mong đợi của đợt khảo sát:

 • Một báo cáo ngắn gọn (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) trình bày các phát hiện chính của khảo sát, dựa trên các mục đích đã nêu ở trên;
 • Một báo cáo ngắn gọn (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) trình bày các kết quả chính của khảo sát, kèm theo một số lời trích dẫn của trẻ;
 • Một phụ lục bao gồm tất cả các câu hỏi đã được sử dụng để hỏi trẻ và kết quả khảo sát (tham khảo phụ lục bảng hỏi mà Thụy Điển đã sử dụng).

4. Đối tượng tham gia khảo sát:

 • Nhóm đối tượng đích: Trẻ em đến từ cả khu vực thành thị và nông thôn, bao gồm cả nhóm trẻ yếu thế, cả trẻ đang đi học và trẻ đã nghỉ học, cả trẻ nam, trẻ nữ tại 07 tỉnh thuộc địa bàn khảo sát.
 • Độ tuổi: từ 12 – 16 tuổi.
 • Số lượng dự kiến: 200 trẻ tại mỗi tỉnh. Tổng số: 1.400 trẻ.
 • Địa bàn khảo sát: Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ, Đắk-lắk, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Phương pháp khảo sát:

 • Phương pháp định lượng: tham vấn ý kiến tất cả trẻ em tham gia khảo sát thông qua phiếu khảo sát;
 • Phương pháp định tính: Thảo luận nhóm sử dụng bảng hỏi bán cấu trúc với một nhóm gồm tối đa 12 trẻ tại mỗi tỉnh.

6.Thời gian khảo sát dự kiến:

 • Thiết kế nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ nghiên cứu: Tháng 7/2019
 • Khảo sát định lượng (thử nghiệm và chính thức): Tháng 8 – tháng 9/2019;
 • Nhập liệu, phân tích số liệu khảo sát định lượng: Tháng 9/2019
 • Khảo sát định tính tại 7 tỉnh: Tháng 9-10/2019;
 • Nhập liệu, phân tích dữ liệu định tính và viết báo cáo khảo sát: Tháng 10-tháng 11/2019;
 • Công bố, chia sẻ kết quả khảo sát và vận động chính sách: Tháng 11-12/2019.

III. Yêu cầu và trách nhiệm của tư vấn:

1.Tiêu chí lựa chọn tư vấn:

 • Tư vấn có thể là một cá nhân hoặc một nhóm, trong đó có ít nhất 01 người đáp ứng được các tiêu chí sau:
 • Am hiểu về QTE theo pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia;
 • Có bằng thạc sỹ và 6-10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội hoặc có bằng tiến sỹ với 4-8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội;
 • Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn về phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, phân tích số liệu và viết báo cáo bằng tiếng Anh.
 • Nắm được các nguyên tắc bảo vệ trẻ em và có kỹ năng làm việc với trẻ em.

2.Nhiệm vụ của tư vấn:

 • Phối hợp cùng MSD thiết kế nghiên cứu và xây dựng phương pháp nghiên cứu (bao gồm xác định thông tin cần thu thập, nguồn thông tin, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu, công cụ nghiên cứu, v.v…);
 • Tập huấn cho các đối tác liên quan về phương pháp thu thập thông tin;
 • Phối hợp cùng cơ quan đối tác của MSD thực hiện khảo sát định lượng, thu thập ý kiến của trẻ em tại 02 tỉnh (Hà Nội và 1 tỉnh miền núi) – cả thử nghiệm và chính thức;
 • Trực tiếp điều hành thảo luận nhóm tại 07 tỉnh;
 • Nhập liệu, phân tích dữ liệu khảo sát;
 • Viết một báo cáo tổng thể về các phát hiện của khảo sát bằng tiếng Anh và tiếng Việt với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và một báo cáo ngắn gọn bằng tiếng Anh và tiếng Việt trình bày các phát hiện chính của khảo sát.

3. Thời gian làm việc dự kiến: 

VI. Phí tư vấn và hình thức thanh toán:

 • Phí tư vấn: theo thoả thuận.
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện một lần bằng phương thức chuyển khoản sau khi công việc được hoàn thành và được MSD nghiệm thu.

V. Cấp báo cáo và người liên hệ: 

 • Hồ sơ gồm:   CV hoặc hồ sơ năng lực của tổ chức/nhóm và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn (tính theo ngày).
 • Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với Cán bộ chương trình: Mrs. An Bích Vân; Email:   vf.officer@msdvietnam.org.  Điện thoại: (024) 62769056.