[THƯ MỜI] Hội thảo Thúc đẩy Quan hệ Viện trợ và Quan hệ Đối tác có trách nhiệm vì Hợp tác Phát triển hiệu quả

 

Kính gửi Quý Tổ chức,

Bối cảnh tài trợ đã có nhiều thay đổi cả về chất lượng và số lượng viện trợ, đối tác và phương thức hợp tác. Lần đầu tiên, CSO đã được công nhận là một thành tố độc lập trong quan hệ đối tác phát triển. Vai trò của hợp tác phát triển cũng ngày càng toàn diện và có sự tham gia. Theo đó, quan hệ đối tác được xem như một phương pháp tiếp cận phát triển then chốt trong các chương trình nghị sự gần đây. Cụ thể, ‘quan hệ đối tác phát triển toàn diện’ là một trong bốn nguyên tắc chính của Nguyên tắc Đối tác về Hợp tác Phát triển hiệu quả (2011) tại Busan. Nguyên tắc này tuyên bố rằng “Sự cởi mở, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau và học hỏi là cốt lõi của sự hợp tác hiệu quả nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển, thừa nhận những vai trò khác nhau và gắn liền với tất cả các bên tham gia”.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và và thúc đẩy mối quan hệ đối tác công bằng và đoàn kết, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) trân trọng kính mời ông/bà tham dự Hội thảo “Thúc đẩy Quan hệ Viện trợ và Quan hệ Đối tác có trách nhiệm giải trình vì hợp tác phát triển hiệu quả”.

  • Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày Thứ Tư, 29/11/2017
  • Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, Số 50, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Chương trình chi tiết được cập nhật tại đây.
Quý Anh/ Chị quan tâm xin vui lòng đăng ký tham dự theo liên kết:
https://goo.gl/forms/9hwZIJqmNzaMsC0F2
Hạn đăng ký: Ngày 28.11.2017

 

Liên hệ:

Ông Nguyễn Toàn Thịnh – Quản lý Hiệu quả Phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD)

A: P.501, Số 22, Ngõ 42, Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

E: de.manager@msdvietnam.org

T: +84.24.62769056

 

Trân trọng,

MSD Vietnam