[Thư mời] Hội thảo trực tuyến Webinar xây dựng chiến lược vận động chính sách cho CSA Việt Nam 2015 – 2016

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN WEBINAR

 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

CHO CSA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2016

Hà Nội, 13/07/ 2015

Kính gửi quý đại biểu,

Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD), Liên minh Hành động vì sự phát triển của các tổ chức xã hội Việt Nam (CSA Vietnam) và Sáng kiến của các tổ chức xã hội về thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình (CSO TAI) trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến Webinar về “Tham vấn xây dựng chiến lược vận động chính sách cho CSA Việt Nam/CSO-TAI giai đoạn 2015 – 2016”.

Hội thảo nhằm:

–          Chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về vận động chính sách, thúc đẩy môi trường thuận lợi cho sự phát triển của khối CSO;

–          Thảo luận về mục tiêu, chiến lược phát triển cho CSA Việt Nam/ CSO TAI giai đoạn 2015 – 2016

Thời gian: 08.45 – 11.30 sáng ngày 13/07/2015

Hình thức: Họp trực tuyến Webinar

 

Chương trình dự kiến:

Thời gian Nội dung Diễn giả/điều phối viên
08.45 – 9.00 Đăng ký
9.00 – 9.10 Giới thiệu và khai mạc chương trình MSD và tham dự viên
9.10 – 9.40 Giới thiệu UNDEF và kinh nghiệm của UNDEF trong hỗ trợ hoạt động/sáng kiến/mô hình vận động thúc đẩy môi trường thuận lợi cho CSO Bà Mikiko Sawanishi – Phó chủ tịch UNDEF
9.40 – 10.00 Hỏi đáp
10.00 – 10.30 Chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến trong nước
10.30 – 10.45 Cập nhật và tham vấn chiến lược vận động chính sách của CSA Vietnam/ CSO-TAI Bà Nguyễn Phương Linh – Giám đốc MSD
10.45 – 11.25 Thảo luận về chiến lược và kế hoạch hoạt động sắp tới
11.25 – 11.30 Bế mạc

 

Để đăng ký tham dự

– Bước 1: Đăng ký tham dự tại link online https://attendee.gotowebinar.com/register/5858462203239593217

–          Bước 2: Gửi email tới communication@msdvietnam.org trước ngày 11/07/2015 để MSD có thể hỗ trợ đại biểu trong quá trình cài đặt và sử dụng Webinar. (Email đăng ký gồm: Họ tên người tham dự, tên tổ chức, chức vụ, email/điện thoại, hình thức tham gia họp – Họp trực tuyến Webinar)

Lưu ý:

–          Webinar sẽ mở download phần mềm từ 7h45 sáng 13/07/2015

–         Ban tổ chức sẽ gửi email hướng dẫn thêm tới các đại biểu trước ngày diễn ra hội thảo

(Thư mời, poster và hướng dẫn sử dụng webinar đính kèm email) 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ms. Hoàng Thanh – Cán bộ truyền thông

Email: communication@msdvietnam.org | Điện thoại: 043 775 6805 or 046 276 9056

Trân trọng cảm ơn

Nguyễn Phương Linh

Giám đốc MSD