Thư mời đăng ký tham gia tập huấn “Không phân biệt đối xử và bình đẳng giới trong thực thi Quyền trẻ em”

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN
KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THỰC THI QUYỀN TRẺ EM

 

Kính gửi:    Đại diện các tổ chức xã hội

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”, dưới sự hỗ trợ của Tổ chức cứu trợ trẻ em (SCI), từ 2016 đến nay, Trung tâm nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức một số khoá tập huấn cho nhóm cha/mẹ đang làm việc tại các tổ chức phi chính phủ và những nhân viên xã hội làm việc trực tiếp với/ về trẻ em về các chủ đề:  quyền trẻ em và cơ chế bảo vệ quyền trẻ em; chấm dứt hình phạt thể chất và tinh thần, thúc đẩy kỷ luật không bạo lực; tự nhận thức bản thân,…

Tiếp nối chuỗi tập huấn nêu trên, trong tháng 7 năm 2018, MSD dự định tổ chức khoá tập huấn “Không phân biệt đối xử và bình đẳng giới trong thực thi quyền trẻ emđể nâng cao để nâng cao hiểu biết và trang bị kỹ năng cho các cán bộ xã hội, nhân viên các tổ chức xã hội và cha mẹ, người chăm sóc trẻ về những nội dung này.

Nội dung cơ bản của Khoá tập huấn:

 • Khái niệm “phân biệt đối xử”, “bình đẳng giới” (theo các văn bản pháp luật quốc tế (Công ước ICCPR, UNCRC, CEDAW,…) và luật pháp quốc gia (Bộ luật dân sự, Luật trẻ em, Luật bình đẳng giới ….);
 • Các hình thức phân biệt đối xử; Thế nào là phân biệt đối xử trên cơ sở giới? Bạo lực trên cơ sở giới? Nguyên nhân, hậu quả?
 • Nhận diện các hành vi phân biệt đối xử và phân biệt đối xử trên cơ sở giới với trẻ em (nguyên nhân, hậu quả);
 • Mối liên quan giữa phân biệt đối xử, phân biệt đối xử về giới và vấn đề trừng phạt thể chất, tinh thần trẻ em;
 • Lồng ghép nguyên tắc “không phân biệt đối xử”, “bình đẳng giới” vào các hoạt động liên quan đến trẻ em, quản trị quyền trẻ em.

Thời gian: 03 ngày trong tuần thứ hai tháng 7 (dự kiến từ 12 – 14/7/2018)

Địa điểm:  Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trực tiếp đến các tham dự viên khi tham dự viên được xác nhận tham gia tập huấn).

Điều kiện với tham dự viên:

 • Là nhân viên của các tổ chức xã hội/nhóm làm việc trong lĩnh vực quản trị quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em; ưu tiên những người đồng thời là cha mẹ, người chăm sóc trẻ.
 • Ưu tiên những tham dự viên đã từng tham dự các khóa tập huấn trước đây do MSD tổ chức về các chủ đề liên quan đến quản trị quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và những tham dự viên là cán bộ, nhân viên của các tổ chức xã hội mà MSD đang hỗ trợ nâng cao năng lực cho tổ chức (mỗi tổ chức 01 người).
 • Cam kết tham dự đầy đủ khóa học.
 • Có kế hoạch cụ thể để áp dụng kiến thức, kỹ năng học vào thực tiễn.
 • Số lượng tham dự viên: 30 – 32 người (trong đó có 5 đại biểu ngoại tỉnh).

Lưu ý với các tham dự viên:

 • Ban tổ chức sẽ xét đơn đăng ký và gửi thư xác nhận tham dự tập huấn tới những tham dự viên đáp ứng được các điều kiện nêu trên.
 • Các tham dự viên đăng ký sớm sẽ được ưu tiên. Nếu quá số lượng dự kiến, Ban Tổ chức sẽ sắp xếp sang khóa học tiếp theo.
 • Các tham dự viên không phải đóng phí tham dự.
 • Ban tổ chức có bố trí ăn trưa cho các tham dự viên trong 3 ngày tập huấn.
 • 5 tham dự viên từ các tỉnh khu vực phí Bắc sẽ được hỗ trợ chi phí ăn ở và đi lại.

Cách thức đăng ký tham gia:

Đăng ký tại đường link:  https://goo.gl/forms/c3EK5SvnZpQnnvYg2  trước 17h00 ngày Thứ năm, 05/7/2018.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  Mrs. Nguyễn Hải Anh – Quản lý Chương trình Gia đình Việt

Email: vf.manager@msdvietnam.org . Điện thoại: (024)62769056