[Thư mời] Đối thoại Sự tham gia của các TCXH trong quá trình xây dựng chính sách

Trong điều kiện mở rộng và phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay, hoạt động vận động và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội (CSOs) trở nên thiết yếu. CSOs mong muốn được đóng góp nhiều hơn trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội và môi trường, đặc biệt là các chính sách phục vụ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm đảm bảo các chính sách này sẽ đáp ứng các quyền và sự tiếp cận công bằng các dịch vụ công cho cộng đồng, bao gồm cả các nhóm dễ bị tổn thưởng trong xã hội.

Quyền của CSOs trong việc tham gia đóng góp vào tiến trình ra các quyết định chính sách đã được ghi nhận đầy đủ trong các văn bản pháp lý của nhà nước. Hiến pháp sửa đổi năm 2013 trong chương “Chế độ chính trị” điều 9 ghi rõ “Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động” và chương “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” điều 28 ghi rõ “1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”. Thêm vào đó, vai trò của CSOs như là một đối tác phát triển cũng đã được ghi nhận trong Văn kiện quan hệ đối tác Việt Nam tại công văn số 1045/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 2 năm 2013 về việc Triển khai thực hiện Văn kiện Quan hệ đối tác Việt Nam (VPD).

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức xã hội Việt Nam”, được Quỹ Dân chủ Liên hiệp quốc (UNDEF) tài trợ, thực hiện từ tháng 2/2012 tới tháng 1/ 2013 với mục tiêu tăng cường sự tham gia của CSOs trong tham gia xây dựng chính sách, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức tổng kết dự án và đối thoại “Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng chính sách”.

Mục tiêu của chương trình là tổng kết lại các kết quả của dự án và tăng cường hiểu biết, đối thoại và hợp tác giữa CSOs và các cơ quan có thẩm quyền về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình ra quyết định chính sách.

Thời gian: Từ 13h30’ đến 16h30’ ngày 06.01.2014

Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Việt Nam

Hội thảo có sự tham gia trình bày và đối thoại của:

–          Bà Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội

–          Ông Lê Trọng Vinh – Phó vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ Nội Vụ

–          Ông Phạm Bích San – Phó tổng thư ký Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

–          Ông Scott Ciment – Cố vấn chính sách – UNDP tại Việt Nam

–          Bà Nguyễn Phương Linh – Giám đốc MSD

–          Và đại diện các tổ chức xã hội tại 3 miền Bắc Trung Nam

Để xác nhận tham dự và biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý báo liên hệ: Phạm Vân Anh (Ms.) – Cán bộ Truyền thông MSD: communication@msdvietnam.org hoặc số điện thoại (84) 4 37756805.

Xin trân trọng cảm ơn.