thỏa thuận hợp tác nhằm “thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi cho các tổ chức xã hội việt nam”

Năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững MSD và Viện Lãnh đạo học và Chính sách công (ViLEAP) thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (NPA) ký kết thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ mảng chương trình Truyền cảm hứng CSOs – mảng “Thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi cho các TCXH Việt Nam” nhằm tiếp tục các nỗ lực nâng cao năng lực vận động và đóng góp xây dựng chính sách cho các TCXH, hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của các TCXH trong việc đóng góp xây dựng Luật về Hội nói riêng và khung pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của các TCXH nói chung.

Bước đầu, ViLEAP và MSD đã thiết kế các hoạt động hợp tác bao gồm hoạt động tập huấn, hội thảo, tư vấn cho các cán bộ nhà nước đang theo học tại Viện với các mục tiêu cụ thể: (1) Lồng ghép, giới thiệu về vai trò và các đóng góp của các tổ chức xã hội vào các khoá học đào tạo thạc sĩ dành cho các cán bộ nhà nước của ViLEAP nhằm gia tăng hiểu biết của học viên về vai trò, đóng góp và thách thức của các tổ chức xã hội; (2) Nâng cao hiểu biết của cán bộ chính quyền cấp cơ sở về vai trò của các TCXH trong việc đóng góp cho cộng đồng, tăng cường sự liên kết giữa chính quyền và các TCXH để tạo ra một môi trường phát triển thuận lợi cho TCXH; (3) Tạo cơ hội cho chính quyền địa phương và các TCXH hiểu thêm về nhau từ đó làm cơ sở gây dựng nên sự đồng thuận hướng tới mối quan hệ hợp tác; và (4) Tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn vào các nội dung tập huấn của MSD.

Có 6 hoạt động chính trong quá trình hợp tác được thực hiện chủ yếu tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (dự kiến).

  • Lồng ghép, giới thiệu với các học viên của Viện Lãnh đạo học và chính sách công (ViLEAP) kiến thức về tổ chức xã hội, vận động chính sách và hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức xã hội tại địa phương;
  • MSD sẽ phối hợp tham gia giảng dạy 10 tiết mỗi kỳ/ mỗi lớp/ mỗi cơ sở về chủ đề cơ cấu tổ chức, vai trò của tổ chức xã hội, vận động chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển TCXH cho các học viên theo học thạc sỹ Chính sách công tại học viện;
  • Tổ chức khảo sát nhanh nhằm đánh giá chất lượng bài giảng liên quan đến các chủ đề về TCXH từ đó rút kinh nghiệm cho các khoá học tới. MSD sẽ cùng VILEAP xây dựng phiếu đánh giá.
  • Cung cấp, tư vấn những vấn đề chuyên môn về các bài học liên quan cho các chương trình đào tạo. ViLEAP tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn về các nội dung đào tạo của MSD nhằm đảm bảo chất lượng.
  • Tổ chức 03 buổi hội thảo kết nối sẽ được tổ với sự tham gia của đại diện tới từ các cơ quan nhà nước và từ các TCXH tại Hà Nội, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh
  • Xây dựng thư viện với ViLEAP: MSD lựa chọn và tuyển chọn những nghiên cứu, tài liệu về các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy sự tìm hiểu về các tổ chức xã hội. MSD sẽ cung cấp cho ViLEAP để phát triển góc kiến thức về các tổ chức xã hội.