Tài liệu thông tin #Ngừngđánhcon #Ngừngquátmắngcon #Cùngcontìmgiảipháp

MSD trân trọng giới thiệu tới các bậc phụ huynh tài liệu thông tin #Ngừngđánhcon #Ngừngquátmắngcon #Cùngcontìmgiảipháp.

(Tải tài liệu tại đây)

Tài liêu này nằm trong chiến dịch #NGỪNGĐÁNHCON #NGỪNGQUÁTMẮNGCON #CÙNGCONTÌMGIẢIPHÁP.

Chiến dịch nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội trong quản trị quyền trẻ em” được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu quản lý và Phát triển bền vững (MSD), dưới sự tài trợ của tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the children)

Chiến dịch diễn ra từ 1.12 đến 30.12.2017 với mong muốn để trẻ em bắt đầu một năm mới, một năm không bạo lực bởi chính những người thân yêu.

Cuốn tài liệu thông tin #Ngừngđánhcon #Ngừngquátmắngcon #Cùngcontìmgiảipháp bạn đang cầm trên tay sẽ giúp bạn có cái nhìn chính xác hơn về các hình phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ, đồng thời bạn cũng sẽ xây dựng được cho mình những phương pháp dạy dỗ trẻ không dùng đến bạo lực.

Tài liệu này được phát triển nhằm mục đích kêu gọi chấm dứt việc sử dụng các hình thức phạt trẻ em gây tổn hại về mặt tinh thần, thể chất dưới danh nghĩa dạy dỗ hay giáo dục.

Trân trọng,

MSD Việt Nam