Sổ tay Hướng dẫn Làm việc với Thanh thiếu niên đường phố

Giới thiệu:

Cuốn sổ tay hướng dẫn “Làm việc với thanh thiếu niên đường phố” là sản phẩm đầu ra của dự án “Thay đổi vì cuộc sống tốt đẹp hơn” – dự án dành cho thanh thiếu niên đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh được tài trợ bởi Chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) .Mục đích của dự án là hỗ trợ thanh thiếu niên đường phố vượt qua quá khứ của họ hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua định hướng nghề nghiệp; phát triển năng lực về kiến thức và kỹ năng sống.

Cuốn sổ tay như một tài liệu tham khảo ban đầu giúp cho bất kỳ ai có mong muốn  hỗ trợ thanh thiếu niên đường phố làm việc tốt hơn.

Mục tiêu của cuốn sổ tay:

1. Đóng góp vào nguồn tài liệu tham khảo hiện vẫn còn ít ỏi về trẻ em và thanh thiếu niên đường phố tại Việt Nam.

2. Giúp cho tình nguyện viên, nhân viên xã hội (sau đây gọi chung là giáo dục viên đường phố) có những thông tin và kỹ năng cơ bản nhất trong việc tiếp cận và hỗ trợ thanh thiếu niên đường phố được tốt hơn.

Đối tượng sử dụng cuốn sổ tay:

Trước hết, cuốn cẩm nang được thiết kế dành cho tình nguyện viên của dự án, giúp cho họ có được thông tin và kỹ năng cơ bản nhất trong khi làm việc với thanh thiếu niên đường phố.

Ngoài ra, cuốn cẩm nang cũng dành cho nhân viên xã hội, tình nguyện viên, những người đã, đang và sẽ làm việc với thanh thiếu niên đường phố.

Cấu trúc của cuốn cẩm nang:

Cuốn cẩm nang được chia làm 3 phần với nội dung chính như sau:

Phần 1: Tổng quan về thanh thiếu niên đường phố.

Phần này giới thiệu những thông tin cơ bản về thanh thiếu niên đường phố, những nguy cơ mà các em gặp phải khi sống và làm  việc trên đường phố.

Phần 2:Tiếp cận với TTNĐP

Phần này giới thiệu những kiến thức và kỹ năng một giáo dục viên đường phố cần có để từ đó họ có thể tiếp cận, xây dựng mối quan hệ vững chắc với thanh thiếu niên đường phố.

Phần 3: Truyền thông đến TTNĐP hiệu quả

Phần này giới thiệu kỹ năng điều hành truyền thông nhóm nhỏ, hướng dẫn cách thức thiết kế một buổi truyền thông nhóm nhỏ, đưa  thông tin đến thanh thiếu niên đường phố hiệu quả.

Cuốn sổ tay “Làm việc với thanh thiếu niên đường phố” được thiết kế dựa trên sự tham khảo từ những tài liệu trong và ngoài nước, dành cho thanh thiếu niên hoặc thanh thiếu niên đường phố; và được chỉnh sửa, áp dụng những nội dung phù hợp nhất với thanh thiếu niên đường phố tại Việt Nam.

Trong quá trình sử dụng cuốn sổ tay, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi về nội dung. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin gửi về theo địa chỉ:

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD)

Địa chỉ: Phòng 805, tháp A, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn
Hà Nội, Việt Nam

Email: contact@msdvietnam.org

 

Bạn có thể tải về cuốn SỔ TAY HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC VỚI THANH THIẾU NIÊN ĐƯỜNG PHỐ.