Sách nhỏ “Ngừng lệ thuộc – Tôi yêu Tôi”

Kính gửi Quý độc giả,

Chiến dịch Ngừng lệ thuộc – Tôi yêu tôi nhằm kêu gọi sự quan tâm tới những người đồng lệ thuộc. Chiến dịch do Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)/ Chương trình Gia đình Việt (Vietfamily), một tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam và NGO Fontana (Đan Mạch) phối hợp thực hiện.

Cuốn sách nhỏ Ngừng lệ thuộc – Tôi yêu tôi bạn đang cầm trên tay sẽ giúp bạn có cái nhìn chính xác hơn về đồng lệ thuộc và phương pháp để xác định và hỗ trợ người đồng lệ thuộc hay hỗ trợ chính bản thân mình.

(Tải bản PDF của Cuốn sách tại đây)

 

Thông tin liên hệ:
Lê Anh Ngọc (Mr.) – Quản lý dự án, MSD
T: (84) 987 639 377 I E: contact@msdvietnam.org
Hoặc Lê Thị Loan (Ms.) – Cán bộ truyền thông, MSD
T: (84) 973 720 650 I E: communication@msdvietnam.org

 

Trân trọng,

MSD Team