MSD tuyển Tư vấn khảo sát Chương trình trẻ em của các tổ chức DS-XH

1.Bối cảnh

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị QTE” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ sẽ triển khai giai đoạn mới từ 1/5/2019 đến 31/12/2021. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội (TCXH) về quản trị quyền trẻ em (QTE). Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức một số khóa tập huấn về các chủ đề quản trị QTE và QTE trong ba năm vừa qua 2016 – 2018 và nhận được những kết quả rất tích cực từ các tổ chức xã hội.

Một trong các kết quả trực tiếp của dự án là việc “Các cơ quan nhà nước có liên quan thừa nhận tầm quan trọng về vai trò và sự tham gia của các tổ chức DS-XH trong việc đảm bảo thực hiện QTE” và “Các tổ chức thành viên thuộc mạng lưới các tổ chức DS-XH về quản trị QTE tại 3 Thành phố Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh tích cực và chủ động tham gia các hoạt động vận động chính sách nhắm xóa bỏ các hình phạt thể chất và tinh thần ở trẻ một cách toàn diện”. Để xây dựng chiến lược của Nhóm các tổ chức DS-XH về quản trị QTE một cách hiệu quả, MSD thực hiện khảo sát và “bản đồ hoá” các nỗ lực, sáng kiến của các tổ chức DS-XH trong công tác thực thi QTE nói chung và các sáng kiến về phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em nói riêng.

2. Thông tin về tư vấn:

 • Kết quả khảo sát dưới dạng bản đồ hoá, bao gồm nhưng không giới hạn các chủ đề sau:  
  • 1 báo cáo tóm tắt không quá 10 trang phân tích chung về xu hướng và các đề xuất kết nối và chia sẻ nguồn lực, vận động chính sách cho các tổ chức DS-XH về trẻ em.
  • 01  Danh mục các tổ chức làm về trẻ em tại Việt Nam (tổng hợp theo danh sách gợi ý của MSD và danh sách đã khảo sát trong khuôn khổ dự án do SCI tài trợ và mở rộng (nếu có));
  • Danh mục các chương trình, dự án chính các tổ chức làm về trẻ em – phân loại theo lĩnh vực mục tiêu SDGs, địa bàn, độ tuổi, giới tính, dạng tật, nhà tài trợ, ngân sách v.v… và các phân loại hợp lý khác do tư vấn đề xuất;
  • Sub-topics: các nỗ lực khác nhau của các tổ chức về phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em – phân tích các cách tiếp cận, địa bàn hoạt động, các đối tác phối hợp, cơ hội và thách thức trong hợp tác để vận động chấm dứt hoàn toàn việc trừng phạt thể chất, tinh thần trẻ;
  • Danh mục các dịch vụ/chuyên gia tổ chức có thể giới thiệu;
  • Danh mục các tài liệu tham khảo được phân loại theo chủ đề do các tổ chức thực hiện (tham khảo phân loại nguồn lực của tổ chức Cứu trợ trẻ em: https://resourcecentre.savethechildren.net/
 • Thời gian khảo sát: từ tháng 6 – 7.2019
 • Đối tượng khảo sát:  
  • Các tổ chức thành viên của Nhóm đối tác Quản trị quyền trẻ em miền Bắc, Trung, Nam.
  • Các tổ chức DS-XH khác làm về trẻ em trong danh sách của MSD và SCI.

  • Dự kiến khoảng 100 tổ chức.
 •   Phương pháp khảo sát:  
  • Thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi trực tuyến tới các tổ chức để thu thập dữ liệu;
  • Thực hiện phỏng vấn trực tuyến hoặc trực tiếp nếu cần thiết;
  • Thu thập thông tin, phân tích và viết báo cáo khảo sát.
 • Kế hoạch hoạt động dự kiến:
Hoạt động Thời gian Số ngày tư vấn
TOR và tuyển dụng tư vấn 5 – 15.6.2019  
Ký hợp đồng tư vấn 15.6.2019  
Khảo sát trực tuyến các tổ chức và phỏng vấn nếu cần 17.6 – 30.6.2019 5 ngày
Xử lý dữ liệu, tổng hợp và viết báo cáo 30.6.2019 – 10.7.2019 5 ngày
Tổng số ngày tư vấn   10 ngày

4. Yêu cầu đối với tư vấn:

 • Am hiểu về Quyền trẻ em và các tổ chức xã hội;
 • Có bằng thạc sỹ và 6-10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực QTE hoặc có bằng tiến sỹ với 4-8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực QTE;
 • Am hiểu về bối cảnh Việt Nam trong việc thực hiện QTE;
 • Có kinh nghiệm khảo sát và viết báo cáo.

5. Phí tư vấn và hình thức thanh toán:

 • Phí tư vấn: theo thoả thuận.
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện một lần bằng phương thức chuyển khoản sau khi công việc được hoàn thành và được MSD nghiệm thu.

6. Cấp báo cáo và người liên hệ:  

 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: vf.manager@msdvietnam.org trước ngày 15/06/2019.
 • Hồ sơ gồm: CV, đề xuất kế hoạch khảo sát và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn (tính theo ngày).
 • Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với Quản lý Chương trình Gia đình Việt (Mrs. Nguyễn Hải Anh). Email: vf.manager@msdvietnam.org  – Điện thoại: (024) 62769056