MSD tuyển Tư vấn huấn luyện các nhóm làm việc trong quá trình MOCK CRC

MSD tuyển Tư vấn huấn luyện các nhóm làm việc trong quá trình MOCK CRC

 1. Bối cảnh

Việt Nam đã phê chuẩn công ước Quốc tế Quyền trẻ em năm 1989, từ đó đến nay, nhà nước Việt Nam mỗi 5 năm đều có nghĩa vụ báo cáo lên Uỷ ban CRC về thực thi CRC tại Việt Nam. Năm 2017 là thời điểm chính phủ Việt Nam thực hiện nghĩa vụ gửi báo cáo của mình lên Uỷ ban CRC. Cùng với báo cáo của Nhà nước, Uỷ ban CRC cũng xem xét đến báo cáo thực thi CRC tại Việt Nam của các bên liên quan khác bao gồm của các tổ chức xã hội làm việc tại Việt Nam.

Các tổ chức xã hội đóng vai trò đối tác quan trọng với nhà nước và các bên liên quan trong việc thúc đẩy quyền và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam thông qua các hoạt động hỗ trợ ở cấp cơ sở và vận động chính sách. Với kiến ​​thức địa phương và liên kết cộng đồng vững chắc, các tổ chức xã hội thể hiện cái nhìn sâu sắc và có khả năng tạo ra các tác động bền vững. Tuy nhiên, lo ngại của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em trong các kết luận quan sát từ năm 2012[1] “về thiếu sự phối kết hợp hiệu quả giữa các tổ chức xã hội và các cơ quan chính phủ trong việc thực thi đầy đủ các quyền của trẻ em”. Do vậy, việc đảm bảo thực thi đầy đủ quyền trẻ em, bảo vệ quyền và bảo quyền trẻ em đòi hỏi nhiều tổ chức xã hội tại Việt Nam có kiến thức đầy đủ trong lĩnh vực Quản trị về Quyền trẻ em và Bảo vệ trẻ em.

MOCK CRC là chương trình mô phỏng tiến trình làm việc giữa Ủy ban Công ước Quyền trẻ em (CRC) và quốc gia thành viên của công ước. Công ước CRC là một cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc nhằm bảo vệ, thúc đẩy, tôn trọng quyền của trẻ em. Khi là thành viên của công ước này, các quốc gia có nghĩa vụ thực thi các điều khoản thông qua việc ban hành chính sách và các biện pháp thực hiện liên quan nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của trẻ em.

Chương trình thuộc dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên Cứu quản lý và Phát triển bền vững (MSD) do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

Chương trình kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018 với 2 khoá tập huấn trực tiếp (20-22.4 và 2-4.6) và quá trình hỗ trợ các nhóm trực tuyến để các nhóm thực hành việc viết báo cáo CRC. Do đó, MSD cần tuyển tư vấn với vai trò là huấn luyện viên gồm tư vấn, hỗ trợ cho các nhóm trong quá trình thực hành viết báo cáo.

 1. 2. Trách nhiệm của tư vấn:

Tập huấn viên hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn các nhóm thực hành viết báo cáo bổ sung CRC theo đúng tiêu chuẩn và nguyên tắc trong hệ thống UN và của Uỷ ban UNCRC.

 1. Kết quả mong đợi:
 • Thành viên của các nhóm tham gia có kiến thức về Quyền trẻ em, quyền con người, hệ thống báo cáo UNCRC, quy trình báo cáo thực thi CRC, vai trò của các tổ chức xã hội trong quy trình báo cáo thực thi CRC và cách thức tham gia giám sát và báo cáo UNCRC;
 • Các nhóm thực hành viết báo cáo bổ sung thực thi CRC theo đúng nguyên tắc của Nhân quyền, của Uỷ ban về Quyền trẻ em của UN.
 • Ít nhất 5 báo cáo của các nhóm được hoàn thiện.
 1. Phí tư vấn: Theo thoả thuận giữa hai bên trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”
 2. Yêu cầu:
 • Am hiểu về Nhân quyền, Quản trị quyền trẻ em, Quyền trẻ em và các nội dung liên quan;
 • Am hiểu về hệ thống hoạt động của UN nói chung và Uỷ ban UNCRC nói riêng;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quyền con người và quyền trẻ em;
 • Hiểu biết tốt về bối cảnh Việt Nam trong việc thực thi Quyền trẻ em;
 • Am hiểu về hoạt động các tổ chức xã hội Việt Nam;
 • Đã có kinh nghiệm tham gia vào thực hành viết báo cáo bổ sung về thực thi CRC;
 • Đã có kinh nghiệm tham gia vào quá trình giám sát của Uỷ ban liên hợp quốc;
 1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: từ 09.5.2017 đến 09.6.2018

Địa điểm: làm việc trực tiếp tại Hà Nội và làm việc từ xa

 1. Cấp báo cáo và người liên hệ: Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với Quản lý dự án (Ms. Hoàng Thu Trang)

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: vf.manager@msdvietnam.orgtranghoang@msdvietnam.org

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 07.5.2018

Hồ sơ gồm: CV và thư giới thiệu bản thân trong đó nói rõ về mức phí tư vấn đề xuất.

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Hải Anh và Hoàng Thu Trang

Email: vf.manager@msdvietnam.orgtranghoang@msdvietnam.org

Điện thoại: (024)62769056.

 

[1] Kết luận quan sát của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em về việc thực thi Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em dành cho Việt Nam, 15/6/2012.