MSD tuyển Tập huấn viên Khóa tập huấn về Chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần và thúc đẩy giáo dục không bạo lực

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TẬP HUẤN VIÊN CHO KHOÁ TẬP HUẤN VỀ CHẤM DỨT CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT THỂ CHẤT,
TINH THẦN &
THÚC ĐẨY GIÁO DỤC KHÔNG BẠO LỰC

 1. Bối cảnh

Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế – xã hội đầy ấn tượng vào giữa những năm cuối thập niên 1990 và 2000 với tỷ lệ nghèo giảm xuống nhanh chóng, tăng trưởng kinh tế ở mức cao và ổn định. Sau những thành quả ấn tượng mà Việt Nam đạt được trong 15 năm thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs), hiện Việt Nam  bắt đầu triển khai thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) cho giai đoạn từ 2015 đến 2030, bao gồm việc thực hiện chỉ tiêu 16.2 của SDG về việc chấm dứt các hình thức xâm hại, bóc lột, buôn bán và tất cả hình thức bạo lực khác và tra tấn đối với trẻ em.

Để đạt được chỉ tiêu 16.2 của mục tiêu 16 trong SDG, các tổ chức xã hội đóng vai trò đối tác quan trọng với nhà nước và các bên liên quan trong việc thúc đẩy quyền và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam thông qua các hoạt động hỗ trợ ở cấp cơ sở và vận động chính sách. Với kiến ​​thức địa phương và liên kết cộng đồng vững chắc, các tổ chức xã hội thể hiện cái nhìn sâu sắc và có khả năng tạo ra các tác động bền vững. Việc đảm bảo thực thi đầy đủ quyền trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em đòi hỏi nhân viên của các tổ chức xã hội tại Việt Nam phải được trang bị kiến thức liên quan đến quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em cũng như các kỹ năng để làm việc với trẻ và bảo vệ trẻ.

Để nâng cao năng lực cho nhân viên của các tổ chức xã hội đang làm việc trong lĩnh vực quản trị quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, trong thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và Phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức một số khóa tập huấn về các chủ đề: quyền trẻ em và cơ chế bảo vệ quyền trẻ em; chấm dứt hình phạt thể chất và tinh thần, thúc đẩy kỷ luật không bạo lực; tự nhận thức bản thân,… Trong số đó, khóa tập huấn về chủ đề “Lan tỏa yêu thương – Chấm dứt các hình phạt thể chất tinh thần và thúc đẩy kỷ luật không bạo lực” được tổ chức từ ngày 19 – 21/12/2017 đã nhận được sự quan tâm và đăng ký của số lượng lớn nhân viên của các tổ chức xã hội đang làm việc cùng/về trẻ em cũng như các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng tập huấn, MSD chỉ mời 31 người tham dự tập huấn này.

Đáp ứng nhu cầu trên, trong tháng 8/2018, MSD tiếp tục tổ chức 01 Khoá tập huấn về “Chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần và thúc đẩy giáo dục không bạo lực” để nâng cao hiểu biết của cán bộ xã hội, nhân viên các tổ chức xã hội và cha mẹ, người chăm sóc trẻ về những nội dung này. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị Quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ, nằm trong Chiến dịch Chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em do MSD thực hiện trong năm 2018.

 1. Thông tin về khoá tập huấn:

a. Nội dung:

 • Chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em (PHP):
  • “Trừng phạt” là gì? Các hình thức trừng phạt trẻ em?
  • Một số đặc điểm phát triển và nhu cầu của trẻ ở các giai đoạn phát triển khác nhau;
  • Tại sao trẻ có những hành vi tiêu cực/ không phù hợp và phản ứng của người lớn;
  • Tại sao trừng phạt không hiệu quả và có hại? Tại sao trừng phạt không hiệu quả nhưng người lớn vẫn dùng?
  • Làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần (công cụ pháp lý, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cha mẹ, cộng đồng,…)?
  • Các hệ thống/ cơ chế bảo vệ trẻ em (nói chung) và bảo vệ trẻ khỏi bạo lực thể chất, tinh thần (nói riêng) tại cộng đồng, nhà trường và khoảng trống/hạn chế.
 • Giáo dục không bạo lực:
  • “Giáo dục không bạo lực” là gì?
  • Các nguyên tắc/ nền tảng của giáo dục không bạo lực;
  • Các phương pháp/cách thức giáo dục trẻ mang tính tích cực;
  • Thực hành xử lý tình huống.

b. Thời gian, địa điểm: 03 ngày trong nửa đầu tháng 9/2018 (dự kiến từ 6-8/9/2018), tại Hà Nội.

c. Đối tượng tập huấn:

 • Đối tượng tham dự viên: nhân viên của các tổ chức xã hội/nhóm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em; cha mẹ, người chăm sóc trẻ; phóng viên, biên tập viên (báo hình, báo viết); giáo viên.
 • Ưu tiên những tham dự viên chưa tham dự khóa tập huấn “Lan tỏa yêu thương – Chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần và thúc đẩy kỷ luật không bạo lựcdo MSD tổ chức từ ngày 19 – 21/12/2017 tại Hà Nội hoặc những tham dự viên muốn củng cố kiến thức để tập huấn lại cho đồng nghiệp, bạn bè, phụ huynh.
 • Số lượng tham dự viên: 30 – 32 người (trong đó có 5 đại biểu ngoại tỉnh ở các tỉnh phía Bắc).

d. Cách tiếp cận: Khoá tập huấn tiếp cận dựa trên sự thay đổi từ cá nhân sẽ tác động, ảnh hưởng và mang đến sự thay đổi tích cực đến môi trường xung quanh. Khoá tập huấn được thiết kế với 2 phần:

 • Phần 1: hiểu về sự cần thiết phải chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em.
 • Phần 2: thay đổi cá nhân – áp dụng phương pháp giáo dục không bạo lực, từ đó tham dự viên có những hành động thiết thực trong cuộc sống và công việc để thay đổi hiện trạng.

e. Phương pháp tập huấn: Tập huấn sử dụng phương pháp cùng tham gia, lấy người học làm trung tâm, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, chia sẻ ý kiến, hoạt động suy ngẫm, đóng vai, trò chơi, phân tích tình huống, bài tập cho cá nhân và cho nhóm, v.v…

f. Chương trình tập huấn: sẽ trao đổi và thống nhất sau với tư vấn.

3. Kết quả mong đợi:

– 01 khoá tập huấn về “Chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần và thúc đy giáo dục không bạo lực” được thực hiện tại Hà Nội với ít nhất 30 người tham dự.

– Sau 03 ngày tập huấn, tham dự viên có thể:

Về chấm dứt trừng phạt thân thể và tinh thần đối với trẻ em (PHP):

 • Hiểu về đặc điểm phát triển về thể chất, tinh thần và nhu cầu của trẻ theo từng độ tuổi;
 • Hiểu về phương pháp giáo dục mà người lớn đang áp dụng với trẻ cùng với hệ quả của nó;
 • Hiểu được nguyên nhân của trừng phạt thể chất và tinh thần;
 • Nắm được các quy định pháp luật quốc tế và trong nước bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và trừng phạt thể chất, tinh thần;
 • Thấy rõ vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc chấm dứt hình phạt thể chất và tinh thần với trẻ em.

Về giáo dục không bạo lực:

 • Biết cách đặt mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài trong quá trình dạy trẻ;
 • Nắm được các nguyên tắc/nền tảng của kỷ luật tích cực – giáo dục không bạo lực;
 • Thực hành được một số kỹ năng áp dụng phương pháp giáo dục không bạo lực.
 • Nắm được phương pháp xử lý tình huống giáo dục trẻ hàng ngày.
 1. Yêu cầu đối với tập huấn viên:
 • Am hiểu về quyền trẻ em, đặc điểm tâm lý của trẻ, luật pháp liên quan đến trẻ em và các nội dung liên quan;
 • Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em;
 • Am hiểu về bối cảnh Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em;
 • Am hiểu về vấn đề chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em và phương pháp giáo dục không bạo lực;
 • Thông thạo kỹ năng tập huấn cho người trưởng thành theo phương pháp cùng tham gia;
 • Có hiểu biết tốt về hoạt động các tổ chức xã hội Việt Nam là một lợi thế.
 1. Trách nhiệm của tập huấn viên:
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu tập huấn, phiếu lượng giá trước và sau khóa học.
 • Trực tiếp giảng dạy tại tập huấn.
 • Đưa ra những gợi ý để tiếp tục bồi dưỡng năng lực cho các tham dự viên và cải thiện chất lượng tập huấn cho các khóa tiếp theo.
 1. Phí tư vấn và hình thức thanh toán:
 • Phí tư vấn: theo thoả thuận.
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện một lần bằng phương thức chuyển khoản sau khi công việc được hoàn thành và được MSD nghiệm thu.
 1. Cấp báo cáo và người liên hệ:
 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: vf.manager@msdvietnam.org trước ngày 19/8/2018.
 • Hồ sơ gồm: CV, đề xuất chương trình tập huấn chi tiết và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn (tính theo ngày).
 • Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với Quản lý Chương trình Gia đình Việt (Ms. Nguyễn Hải Anh) qua Email:   vf.manager@msdvietnam.org hoặc Điện thoại: (024) 62769056.