MSD tuyển Tập huấn viên cho khóa tập huấn về Quyền trẻ em và Quản trị Quyền trẻ em

 1. Bối cảnh

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị QTE” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ sẽ triển khai giai đoạn mới từ 1/5/2019 đến 31/12/2021. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội (TCXH) về quản trị quyền trẻ em (QTE). Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức một số khóa tập huấn về các chủ đề quản trị QTE và QTE trong ba năm vừa qua 2016 – 2018 và nhận được những kết quả rất tích cực từ các tổ chức xã hội. Bộ sổ tay “Quản trị QTE” gồm 4 quyển được soạn thảo năm 2016 đã được sử dụng tích cực trong các khóa tập huấn này. Với mong muốn phát triển bộ sổ tay này thành một tài liệu hữu ích cho các tổ chức xã hội Việt Nam và các tập huấn viên về vận động chính sách để đẩy mạnh công tác thúc đẩy việc thực hiện QTE ở Việt Nam, MSD đã chỉnh sửa lại bộ sổ tay này với sự cập nhật một số nội dung mới về quản trị QTE.

Để thực hiện mục tiêu của dự án và tiếp nối thành công của các khóa tập huấn trước đây, trong giai đoạn mới này của dự án, MSD tiếp tục tổ chức 02 khoá tập huấn về “QTE và Quản trị QTE” vào tháng 6/2019 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao hiểu biết của cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội về QTE và quản trị QTE.

2. Thông tin về khoá tập huấn:

 • Nội dung:  
  • QTE và khung pháp lý về thực thi QTE
   • Quyền con người và QTE (khái niệm, đặc điểm, nội dung, nguyên tắc thực thi);
   • Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền (khái niệm, mục tiêu, các yếu tố của phương pháp tiếp cận dựa trên quyền; sự khác nhau giữa tiếp cận dựa trên quyền và một số cách tiếp cận khác);
   • QTE theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam;
  • Quản trị QTE
   • Giới thiệu về quản trị QTE;
   • Những cấu phần trong quản trị tốt QTE;
   • Các bên liên quan trong quản trị QTE;
   • Quản trị QTE trong chiến lược tổ chức.

 (Sử dụng bộ tài liệu “Quản trị QTE”do MSD phát hành năm 2016 và tái bản năm 2019).

 • Thời gian, địa điểm tập huấn: 02 khóa x 03 ngày
  • Tại Hà Nội: dự kiến từ 13h30, ngày 3-5/6/2019.
  • Tại Tp. Hồ Chí Minh: dự kiến từ 13h30, ngày 6-8/6/2019.
 • Đối tượng tập huấn:  
  • Đối tượng tham dự viên: cán bộ xã hội, nhân viên của các tổ chức xã hội làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em và quản trị QTE;
  • Ưu tiên những tham dự viên chưa tham dự khóa tập huấn về QTE và quản trị QTE trước đây do MSD tổ chức;
  • Số lượng tham dự viên:  30 – 32 người/ 1 khóa (bao gồm 5 đại biểu ngoại tỉnh phía Bắc và phía Nam mỗi khóa).
 • Cách tiếp cận:  Khoá tập huấn tiếp cận theo hướng trang bị kiến thức và nâng cao năng lực cho học viên để giúp học viên có khả năng hỗ trợ tổ chức trong giám sát và vận động chính sách về quản trị QTE. Do đó, khoá tập huấn được thiết kế với hai phần:
  • Phần 1: Hiểu về QTE và quản trị QTE.
  • Phần 2: Liên hệ cá nhân – áp dụng những kiến thức về quản trị QTE và QTE để liên hệ với hoạt động hiện tại của cá nhân và tổ chức; xác định được vai trò của tổ chức trong giám sát và vận động chính sách về quản trị QTE.
 • Phương pháp tập huấn:  Phương pháp tập huấn chủ yếu được sử dụng là phương pháp có sự tham gia, trong đó tập trung vào kinh nghiệm của người tập huấn và học viên là trung tâm của khóa tập huấn, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, chia sẻ ý kiến, thuyết trình, động não, lấy ý kiến nhanh, trò chơi.
 • Chương trình tập huấn:  sẽ trao đổi và thống nhất sauvới tư vấn.

3. Kết quả mong đợi:

 • 02 khoá tập huấn về “Quản trị QTE và QTE” được thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với ít nhất 60 người tham dự. 
 • Sau 03 ngày tập huấn, tham dự viên có thể:
  • Nêu được các khái niệm và nội dung cơ bản về QTE, quản trị QTE;
  • Nêu được vai trò của các bên liên quan chính (nhà nước, tổ chức xã hội, khối doanh nghiệp) trong quản trị QTE;
  • Hiểu được cách thức các bên liên quan phối hợp với nhau/ ảnh hưởng lẫn nhau trong Quản trị quyền trẻ em
  • Nêu được vai trò của trẻ em trong quản trị QTE.
  • Đưa ra được một số ví dụ về sự liên quan giữa quản trị QTE với hoạt động hiện tại của cá nhân và tổ chức;
  • Đóng góp ý tưởng thúc đẩy hoạt động và kết nối của mạng lưới Quản trị QTE khu vực miền Bắc và miền Nam

4. Yêu cầu đối với tập huấn viên:

 • Am hiểu về QTE theo pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia;
 • Có bằng thạc sỹ và 6-10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị QTE hoặc có bằng tiến sỹ với 4-8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị QTE;
 • Am hiểu về bối cảnh Việt Nam trong việc thực hiện QTE;
 • Am hiểu về quản trị QTE và tầm quan trọng của quản trị QTE;
 • Thông thạo kỹ năng tập huấn cho người trưởng thành theo phương pháp cùng tham gia;
 • Có hiểu biết tốt về hoạt động các tổ chức xã hội Việt Nam là một lợi thế.

 5.  Trách nhiệm của tập huấn viên:

 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu tập huấn;
 • Trực tiếp giảng dạy tại tập huấn;
 • Chuẩn bị công cụ và thực hiện đánh giá sau tập huấn (phiếu lượng giá đầu và cuối khóa học) để kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức và thực hành kỹ năng của học viên, đồng thời đánh giá mức độ đạt được mục tiêu mong đợi của tập huấn;
 • Tiếp thu ý kiến đóng góp của học viên và đưa ra những gợi ý để tiếp tục nâng cao năng lực cho các học viên và cải thiện chất lượng tập huấn cho các khóa tiếp theo;
 • Tổng hợp thông tin, viết báo cáo tập huấn (theo mẫu của Dự án) và gửi cho MSD trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tập huấn.

6. Phí tư vấn và hình thức thanh toán:

 • Phí tư vấn: theo thoả thuận.
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện một lần bằng phương thức chuyển khoản sau khi công việc được hoàn thành và được MSD nghiệm thu.

7. Cấp báo cáo và người liên hệ:  

 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: vf.manager@msdvietnam.org trước ngày 29/05/2019.
 • Hồ sơ gồm: CV, đề xuất chương trình tập huấn chi tiết và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn (tính theo ngày).
 • Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với Quản lý Chương trình Gia đình Việt (Mrs. Nguyễn Hải Anh) – Email:   vf.manager@msdvietnam.org  – Điện thoại: (024) 62769056