MSD tuyển Tập huấn viên cho khóa tập huấn về không phân biệt đối xử và bình đẳng giới

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
TẬP HUẤN VIÊN CHO KHOÁ TẬP HUẤN VỀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

 1. Bối cảnh

Các tổ chức xã hội đóng vai trò đối tác quan trọng với nhà nước và các bên liên quan trong việc thúc đẩy quyền và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam thông qua các hoạt động hỗ trợ ở cấp cơ sở và vậbn động chính sách. Với kiến thức thực tiễn và liên kết cộng đồng vững chắc, các tổ chức xã hội thể hiện cái nhìn sâu sắc và có khả năng tạo ra các tác động bền vững. Việc đảm bảo thực thi đầy đủ quyền trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em đòi hỏi nhân viên của các tổ chức xã hội tại Việt Nam phải được trang bị kiến thức liên quan đến quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em cũng như các kỹ năng để làm việc với trẻ và bảo vệ trẻ.

Để nâng cao năng lực cho nhân viên của các tổ chức xã hội đang làm việc trong lĩnh vực quản trị quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, trong thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và Phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức một số khóa tập huấn về các chủ đề: quyền trẻ em và cơ chế bảo vệ quyền trẻ em; chấm dứt hình phạt thể chất và tinh thần, thúc đẩy kỷ luật không bạo lực; tự nhận thức bản thân,… Các khóa tập huấn này luôn nhận được sự quan tâm và đăng ký của số lượng lớn nhân viên của các tổ chức xã hội đang làm việc cùng/về trẻ em cũng như các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Các tham dự viên đã có những nhận xét tích cực về nội dung tập huấn. Sau tập huấn, các tham dự viên đã từng bước áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã học được vào công việc và cuộc sống, đồng thời lan tỏa các kiến thức đó cho đồng nghiệp, người thân, bạn bè để cùng áp dụng. Các tham dự viên cũng mong đợi được tiếp tục tham dự các khóa tập huấn tiếp theo về các chủ đề liên quan đến trẻ em để có thể tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào công tác quản trị quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Đáp ứng nhu cầu trên, trong Quý III/2018, MSD tiếp tục tổ chức 01 Khoá tập huấn về “Không phân biệt đối xử và Bình đẳng giới” để nâng cao hiểu biết của cán bộ xã hội, nhân viên các tổ chức xã hội và cha mẹ, người chăm sóc trẻ về những nội dung này. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị Quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ.

 1. Thông tin về khoá tập huấn:

a. Nội dung: Không phân biệt đối xử và Bình đẳng giới

Không phân biệt đối xử:

 • Khái niệm ‘phân biệt đối xử” (theo các văn bản pháp luật quốc tế (Ví dụ: công ước ICCPR, UNCRC, CEDAW,…) và luật pháp quốc gia (Ví dụ: Bộ luật dân sự, Luật trẻ em, Luật bình đẳng giới ….)
 • Các hình thức phân biệt đối xử.
 • Nhận diện các hành vi phân biệt đối xử với trẻ em
 • Những nguyên nhân khiến trẻ bị phân biệt đối xử.
 • Những hậu quả của việc trẻ bị phân biệt đối xử.
 • Mối liên quan giữa phân biệt đối xử và vấn đề trừng phạt thể chất, tinh thần trẻ em.
 • Cơ sở pháp lý bảo vệ trẻ em khỏi sự phân biệt đối xử (các quy định về quyền được bảo vệ khỏi phân biệt đối xử, nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử và chế tài xử lý).
 • Những việc cán bộ làm việc với trẻ em/về trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần/nên làm để bảo vệ trẻ em khỏi sự phân biệt đối xử.
 • Lồng ghép nguyên tắc “không phân biệt đối xử” vào các hoạt động liên quan đến trẻ em, quản trị quyền trẻ em.
 • Chia sẻ/ phân tích kinh nghiệm quốc tế và trong nước.

Bình đẳng giới:

 • Khái niệm “bình đẳng giới”, “định kiến giới” (theo các văn bản pháp luật quốc tế và luật pháp quốc gia)
 • Thế nào là phân biệt đối xử trên cơ sở giới? Bạo lực trên cơ sở giới?
 • Nguyên nhân, hậu quả của sự bất bình đẳng giới đối với trẻ em
 • Mối liên quan giữa phân biệt đối xử về giới và vấn đề trừng phạt thể chất, tinh thần trẻ em
 • Cơ sở pháp lý để thúc đẩy bình đẳng giới
 • Những việc cán bộ làm việc với trẻ em/về trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần/nên làm để thúc đẩy bình đẳng giới.
 • Lồng ghép vấn đề “bình đẳng giới” vào các hoạt động liên quan đến trẻ em, quản trị quyền trẻ em.
 • Chia sẻ/ phân tích kinh nghiệm quốc tế và trong nước.

b. Thời gian, địa điểm: 03 ngày (dự kiến trong tuần thứ hai tháng 7/2018), tại Hà Nội.

c. Đối tượng tập huấn:

 • Đối tượng tham dự viên: nhân viên của các tổ chức xã hội làm việc trong lĩnh vực quản trị quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em; cha mẹ, người chăm sóc trẻ.
 • Ưu tiên những tham dự viên đã từng tham dự các khóa tập huấn trước đây do MSD tổ chức về các chủ đề liên quan và những tham dự viên là cán bộ, nhân viên của các CSOs mà MSD đang hỗ trợ nâng cao năng lực cho tổ chức.
 • Số lượng tham dự viên: 30 – 32 người.

d. Phương pháp tập huấn: Tập huấn sử dụng phương pháp cùng tham gia, lấy người học làm trung tâm, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, chia sẻ ý kiến, hoạt động suy ngẫm, đóng vai, trò chơi, phân tích tình huống, bài tập cho cá nhân và cho nhóm, v.v…

e. Chương trình tập huấn: sẽ trao đổi và thống nhất với tư vấn.

3. Kết quả mong đợi:

 • 01 khoá tập huấn 03 ngày về nội dung “Không phân biệt đối xử và Bình đẳng giới” được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của ít nhất 30 tham dự viên là nhân viên của các tổ chức xã hội làm việc trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em; cha mẹ, người chăm sóc trẻ.
 • Sau 3 ngày tập huấn, tham dự viên sẽ:

+ Nêu được các khái niệm liên quan đến phân biệt đối xử, bình đẳng giới.

+ Nhận diện được các hành vi phân biệt đối xử, bất bình đẳng giới.

+ Hiểu rõ những nguyên nhân, hậu quả của phân biệt đối xử và bất bình đẳng giới đối với trẻ em.

+ Nắm được cách thức, kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới và chống phân biệt đối xử khi làm việc với trẻ em/về trẻ em và lồng ghép nguyên tắc “chống phân biệt đối xử”, “bình đẳng giới” vào các hoạt động dự án liên quan đến trẻ em, quản trị quyền trẻ em.

 1. Yêu cầu đối với tập huấn viên:
 • Am hiểu về quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới; luật pháp liên quan đến trẻ em và các nội dung liên quan;
 • Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới;
 • Am hiểu về bối cảnh Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới;
 • Có hiểu biết tốt về hoạt động các tổ chức xã hội Việt Nam là một lợi thế.
 1. Trách nhiệm của tập huấn viên:
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu tập huấn, phiếu lượng giá trước và sau khóa học.
 • Trực tiếp giảng dạy tại tập huấn.
 • Đưa ra những gợi ý để tiếp tục bồi dưỡng năng lực cho các tham dự viên và cải thiện chất lượng tập huấn cho các khóa tiếp theo.
 1. Phí tư vấn và hình thức thanh toán:
 • Phí tư vấn: theo thoả thuận.
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện một lần bằng phương thức chuyển khoản sau khi công việc được hoàn thành và được MSD nghiệm thu.
 1. Cấp báo cáo và người liên hệ:
 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: vf.manager@msdvietnam.org trước ngày 30/6/2018.
 • Hồ sơ gồm: CV, đề xuất chương trình tập huấn chi tiết và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn (tính theo ngày).
 • Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với Quản lý Chương trình Gia đình Việt (Mrs. Nguyễn Hải Anh)

Email: vf.manager@msdvietnam.org

Điện thoại: (024)62769056