MSD tuyển dụng Tư vấn dịch và hiệu đính các bình luận chung của Công ước quốc tế về Quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

DỊCH VÀ HIỆU ĐÍNH CÁC BÌNH LUẬN CHUNG
CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN TRẺ EM

Mã hoạt động: 1.4.6

 1. Bối cảnh:

Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về quyền trẻ em (QTE) được Đại hội đồng LHQ thông qua vào ngày 20/11/1989, có hiệu lực từ ngày 02/9/1990, là một điều ước quốc tế quy định các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của trẻ em. Để bảo đảm các điều khoản của Công ước QTE được thực thi có hiệu quả trên thực tế, Ủy ban của LHQ về QTE đã đưa ra các bình luận chung (general comment) để giải thích về các quyền được quy định trong các điều khoản của Công ước và các Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước. Các bình luận này dựa trên kinh nghiệm của Ủy ban của LHQ về QTE trong việc giám sát báo cáo của các quốc gia thành viên và các vi phạm có hệ thống, việc hiểu sai các quy định hoặc các vấn đề liên quan tới các điều ước quốc tế này. Mục đích chính của các bình luận chung này nhằm tăng cường việc thực hiện Công ước quốc tế về QTE và các Nghị định thư bổ sung Công ước thông qua việc nâng cao hiểu biết về các quy định cụ thể nhằm giúp cho các quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan. Bên cạnh đó, các bình luận chung có thể:

 • Đưa ra những đóng góp có giá trị cho việc xây dựng và áp dụng pháp luật quốc tế.
 • Đưa ra giải thích đáng tin cậy về các nghĩa vụ theo điều ước quốc tế cũng như hướng dẫn về các vấn đề cụ thể.
 • Thu hút sự quan tâm của các quốc gia thành viên đối với những bất cập trong việc thi hành và hỗ trợ các quốc gia nắm được phương thức thực hiện các nghĩa vụ của mình.
 • Tăng cường kết nối hay dẫn chiếu tới các văn kiện quốc tế khác.
 • Bình luận chung có thể giúp những đối tượng liên quan hiểu rõ hơn về các quy định của Công ước QTE và các Nghị định thư bổ sung, cũng như cần phải làm như thế nào để thực hiện các quy định đó. Bình luận chung có thể giúp tăng cường vận động chính sách trong nước nhằm đề xuất thay đổi pháp luật.
 • Bình luận chung cũng có thể khuyến khích các quốc gia thành viên, các cơ quan của LHQ và các tổ chức phi chính phủ giải quyết những vấn đề cụ thể được nêu trong bình luận chung trong khi vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ Công ước QTE.

Tính đến 2018, Uỷ ban LHQ về QTE đã đưa ra 21 bình luận chung. Các bình luận chung này hiện chưa được dịch ra tiếng Việt một cách chính thức, trong khi rất nhiều tổ chức và cá nhân đang làm việc trong lĩnh vực quản trị quyền trẻ em cũng như các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, sinh viên, học sinh… đều đang có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu nội dung của các bình luận chung này. Vì vậy, MSD dự kiến triển khai việc dịch các bình luận chung của Công ước QTE và hiệu đính, biên tập thành tài liệu để sử dụng lâu dài.

 1. Phạm vi công việc của tư vấn:

– Dịch 21 bình luận chung của Công ước của LHQ về QTE từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

– Hiệu đính các bản dịch Anh – Việt của 21 bình luận chung.

Danh sách các bình luận chung và số lượng trang dịch như sau:

 

BLC số Nội dung Số từ
tiếng Anh
Số trang
tiếng Anh
(350 từ/trang)
1 The aims of education 4,348 12
2 The role of independent national human rights institutions in the
promotion and protection of the rights of the child
3,097 9
3 HIV/AIDS and the rights of the child 6,908 20
4 Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child 5,720 16
5 General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child 9,533 27
6 Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin 11,382 33
7 Implementing child rights in early childhood 9,986 29
8 The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment 6,797 19
9 The rights of children with disabilities 10,590 30
10 Children’s rights in juvenile justice 13,236 38
11 Indigenous children and their rights under the Convention 7,896 23
12 The right of the child to be heard 12,926 37
13 The right of the child to freedom from all forms of violence 14,244 41
14 Best interests taken as a primary consideration 10,529 30
15 The enjoyment of the highest attainable standard of health 11,100 32
16 State obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights 11,002 31
17 Rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts 11,112 32
18 Harmful practices 10,929 31
19 Public budgeting for the realization of children’s rights 10,287 29
20 Public budgeting for the realization of children’s rights 11,055 32
21 Children in street situations 11,459 33
TOTAL: 204,136 583

(Tư vấn có thể nhận dịch/hiệu đính toàn bộ hoặc một số bình luận chung trong danh sách trên)

 1. Kết quả mong đợi:
 • 21 bình luận chung (general comments) được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 • Các bản dịch 21 bình luận chung được chỉnh sửa để bảo đảm sự chuẩn xác về từ ngữ, ngữ pháp, thuật ngữ và văn phong của văn bản.
 1. Thời gian làm việc:
 • Thời gian dịch thuật: từ 10/6 đến 30/6/2018.
 • Thời gian hiệu đính: từ 30/6 – 15/7/2018.

Tùy theo tình hình thực tế, thời hạn hoàn thành công việc có thể được gia hạn theo thỏa thuận giữa MSD và tư vấn, nhưng không muộn hơn 30/7/2018.

 1. Yêu cầu đối với tư vấn:
 • Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1.5 năm làm công việc dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 • Hiểu và sử dụng chuẩn xác các thuật ngữ chuyên môn về pháp luật (cả tiếng Anh và tiếng Việt).
 • Sử dụng thành thạo internet, email và các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…);
 • Bảo đảm hoàn thành công việc đúng thời hạn.
 1. Phí tư vấn lộ trình thanh toán:

Phí tư vấn: mức phí dịch thuật/hiệu đính theo thoả thuận giữa hai bên.

Phí tư vấn do MSD chi trả trong khuôn khổ  Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ và tuân thủ theo quy định về chi phí của SCI cho hoạt động dự án.

Phí dịch thuật/hiệu đính được thanh toán một lần sau khi từng tư vấn hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc và được MSD nhất trí nghiệm thu.

 1. Liên hệ:

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: vf.manager@msdvietnam.org trước ngày 05/6/2018.

Hồ sơ gồm:  Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV), thư giới thiệu bản thân (Cover Letter), số điện thoại và email của 2 người để tham khảo khi cần thiết.

Thông tin liên hệ và cấp báo cáo:

Nguyễn Hải Anh (Ms.) – Quản lý Chương trình Gia đình Việt.

Email: vf.manager@msdvietnam.org

Điện thoại: (024)62769056