MSD tuyển Chuyên gia Tư vấn cho Nghiên cứu về những định kiến giới trong thông điệp của Quảng cáo và Quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHO NGHIÊN CỨU VỀ

NHỮNG ĐỊNH KIẾN GIỚI TRONG THÔNG ĐIỆP CỦA QUẢNG CÁO

VÀ QUYỀN TRẺ EM

Mã hoạt động: 1.5.1

 1. Bối cảnh

Việt Nam là nước đầu tiên của châu Á và nước thứ hai trên thế giới đã phê chuẩn công ước Quốc tế Quyền trẻ em (CRC) năm 1989. Từ đó đến nay, nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực thực thi những cam kết của mình trong công ước CRC trong quá trình lập pháp và hành pháp.

Bình luận chung số 16 của Uỷ ban Quyền trẻ em về nghĩa vụ của Nhà nước liên quan đến những tác động của khối doanh nghiệp đến Quyền trẻ em đề cập rằng “Hoạt động kinh doanh là một thành tố quan trọng trong mọi xã hội và các nền kinh tế để thúc đẩy việc ghi nhận quyền trẻ em… [nhưng] các doanh nghiệp cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực đến quyền trẻ em’’ (khổ 1). Do vậy, Nhà nước có nghĩa vụ trong nhiều vấn đề liên quan, bao gồm cả việc ghi nhận “trẻ em như là một chủ thể của quyền và là bên liên quan trong các hoạt động kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng, người lao động hơp pháp, người lao động trong tương lai và nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai, và là thành viên của cộng đồng và tại khu vực mà các hoạt động kinh doanh đang diễn ra” (Bình luận chung số 16 của Uỷ ban Quyền trẻ em – khổ 2).

Tuy vậy, những tác động của kinh doanh đến trẻ em, như việc trẻ em tham gia lao động sớm trong chuỗi giá trị, trẻ em được thuê để giúp việc trong gia đình, những ảnh hưởng của các sản phẩm thương mại tới trẻ em, thường chưa được nhìn nhận rõ ràng và chỉ đươc tập trung nhìn nhận ở vấn đề lao động trẻ em. Điều này là chưa đủ. Trách nhiệm của doanh nghiệp với trẻ em và về quyền trẻ em cần được mở rộng hơn. Quyền trẻ em trong nguyên tắc kinh doanh được UNICEF và Save the Children phát triển chỉ ra những cách thức mà hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến trẻ em, bao gồm, ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh nói chung như sản phẩm, dịch vụ, phương pháp marketing, phân phối sản phẩm, mối quan hệ của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, đầu tư vào cộng đồng. Tôn trọng và thúc đẩy quyền trẻ em đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ không gây hại mà còn phải bảo vệ trẻ em và đảm bảo sự phát triển an toàn cho trẻ.

Một trong mười nguyên tắc kinh doanh là hoạt động marketing và quảng cáo của doanh nghiệp cần phải đảm bảo và thúc đẩy quyền trẻ em. Trong đó, doanh nghiệp có trách nhiệm (i) đảm bảo hoạt động truyền thông và marketing không gây tác động trái chiều đối với quyền trẻ em, bao gồm marketing không thúc đẩy và nhấn mạnh sự phân biệt đối xử; (ii) tuân thủ những nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh được nêu trong các công cụ của Đại hội Tổ chức Y Tế Thế giới liên quan đến hoạt động marketing về sức khỏe. Đồng thời, các doanh nghiệp cần cam kết sử dụng marketing như một công cụ để nâng cao nhận thức và thúc đẩy quyền trẻ em, những giá tri phi bạo lực, lối sống lành mạnh và sự tự tin[1].

Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ (Luật Bình đẳng giới 2006).

Theo Uỷ ban Định kiến giới (danh từ) là cách nhìn hay quan điểm đươc khái quát hoá về những đặc điểm hay biểu hiện mà phụ nữ và đàn ông phải có hoặc những vai trò mà phụ nữ và đàn ông phải đảm nhiệm. Định kiến về giới có thể mang tính tích cực và mang tính tiêu cực ví dụ như “phụ nữ là đấng sinh thành” hay “phụ nữ là phái yếu”. Định kiến giới (động từ) là việc thực hành và gán cho cá nhân nam giới hoặc nữ giới những biểu hiện hoặc đặc điểm hoặc những vai trò đặc biệt mà chỉ có của một giới trong nhóm xã hội.

Định kiến giới (danh từ) là niềm tin và niềm tin có thể khiến cho mọi người có những giả thiết cho những thành viên của nhóm xã hội nhất định, phụ nữ và/hoặc đàn ông. Ngược lại, hành động định kiến giới (động từ) là việc thực hành hay áp dụng những niềm tin mang tính định kiến đối với một cá nhân.

Định kiến được coi là gây hại khi nó hạn chế năng lực và sự phát triển năng lực cá nhân của phụ nữ và đàn ông trong sự nghiệp và cũng như ra quyết định về cuộc sống. Cả những định kiến tiêu cực hay có vẻ ‘lành’ cũng gây tổn hại. Phân biệt đối xử với phụ nữ bao gồm những sự khác biệt trong đối xử vẫn còn tồn tại do những mong đợi, thái độ và hành vi mang tính định kiến đối với phụ nữ[2].

Theo nghiên cứu của ASA[3] cho biết, những định kiến giới xuất hiện hay được củng cố ở bất cứ đâu đều có thể dẫn đến những hệ quả tâm thần, thể chất hay xã hội và từ đó, có thể hạn chế khả năng phát triển của từng cá nhân hoặc của cả nhóm. Đặc biệt, những quảng cáo có thể củng cố những định kiến giới nhất định từ đó có thể làm gia tăng những mong đợi và giả thiết về cách ứng xử hay ăn mặc của mọi người theo giới tính của họ. Theo thời gian, điều này có thể được chuyển hoá vào tiềm thức. Nhìn chung, trẻ em là nhóm đối tượng cần được bảo vệ khỏi những định kiến giới gây hại như vậy vì chúng thường đưa những thông điệp chúng nhìn thấy hoặc nghe thấy từ quảng cáo vào tiềm thức.

Nhằm tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này tai Việt Nam, MSD dự kiến thực hiện nghiên cứu “Những định kiến giới trong thông điệp của quảng cáo và Quyền trẻ em” sử dụng cách tiếp cận phân tích nội dung (discourse analysis and/or content analysis approach) nhằm tìm hiểu về những định kiến trong quảng cáo và mối liên hệ của nó đối với quyền trẻ em.

Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để thúc đẩy một môi trường sống toàn diện, không phân biệt đối xử, hoà nhập với mọi trẻ em và thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng công cụ marketing để nâng cao nhận thức và thúc đẩy thực thi quyền trẻ em.

 1. Phạm vi công việc của tư vấn:
 • Thiết kế, xây dựng phương pháp nghiên cứu theo cách tiếp cận phân tích nội dung (content analysis and/or discourse analysis approach);
 • Thu thập và nghiên cứu các tài liệu, báo cáo, nghiên cứu khác tại Việt Nam có liên quan đến chủ đề nêu trên;
 • Tổng hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu, viết báo cáo thực trạng và đưa ra đề xuất, khuyến nghị liên quan.
 1. Đầu ra:
 • Một khung phương pháp nghiên cứu;
 • Khung báo cáo kết quả nghiên cứu;
 • Báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu kèm đề xuất, khuyến nghị;
 1. Thời gian và địa điểm làm việc:

Chuyên gia tư vấn có thể bắt đầu công việc từ tháng 2/2018, làm việc từ tháng 2/2018 đến tháng 5 năm 2018.

Địa điểm làm việc chủ yếu tại Hà Nội

 1. Yêu cầu về trình độ:
 • Bắt buộc có kinh nghiệm trong nghiên cứu và sử dụng cách tiếp cận phân tích nội dung (content analysis and/or discourse analysis approach);
 • Có kinh nghiệm trong việc phân tích, đánh giá, xây dựng phương pháp nghiên cứu xã hội học, viết và trình bày báo cáo;
 • Có bằng Thạc sĩ hoặc Đại học chuyên ngành liên quan đến xã hội học, nghiên cứu phát triển hoặc các lĩnh vực có liên quan (Ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sĩ);
 • Có kinh nghiệm về điều tra xã hội học, thực hiện các nghiên cứu xã hội học liên quan đến giới và/hoặc trẻ em (Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu liên quan đến quảng cáo);
 • Có kiến thức chuyên sâu về nhân quyền (Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến các công ước và cơ chế khác nhau về quyền trẻ em);
 • Sử dụng được tiếng Anh và thành thạo internet, email và các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…);
 • Có khả năng làm việc độc lập và quản lý các hoạt động nhóm.
 1. Quản lý:

Chuyên gia tư vấn trong nước sẽ làm việc trực tiếp với Quản lý dự án; hợp tác làm việc chặt chẽ với đội ngũ cán bộ dự án và các thành viên có trách nhiệm khác của Ban quản lý dự án. Có trách nhiệm báo cáo kết quả với Giám đốc dự án và Quản lý dự án.

 1. Phí tư vấn lộ trình thanh toán:

Phí tư vấn: thoả thuận

Phí tư vấn do MSD chi trả trong khuôn khổ  Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ và tuân thủ theo qui định về chi phí của SCI cho hoạt động dự án.

Lộ trình thanh toán phí tư vấn được dự án tiến hành như sau:

 • Thanh toán lần đầu 30% tổng giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết bởi hai bên và khi một khung của phương pháp nghiên cứu được hoàn thành;
 • Thanh toán lần 2: 40% tổng giá trị hợp đồng sau khi Quản lý dự án nhận được bản báo cáo đầu tiên;
 • Thanh toán lần 2: 30% tổng giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu công việc với tất cả các sản phẩm đầu ra kể trên và được chấp nhận bởi Quản lý dự án;
 1. Liên hệ:

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: tranghoang@msdvietnam.org trước ngày 12.2.2018

Hồ sơ gồm: CV và thư giới thiệu bản thân trong đó nói rõ về mức phí tư vấn đề xuất, số ngày làm việc để đạt được đầu ra nói trên.

Thông tin liên hệ:

Hoàng Thu Trang

Email: tranghoang@msdvietnam.org

Điện thoại: (024)62769056

[1] UNICEF, The Global Impact, Save the Children (undated) Children’s rights and Business Principles.

[2] http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Gender_stereotyping.pdf

[3] https://www.asa.org.uk/asset/2DF6E028-9C47-4944-850D00DAC5ECB45B.C3A4D948-B739-4AE4-9F17CA2110264347/