MSD tuyển Chuyên gia Tư vấn cho Nghiên cứu về Nhận thức của Trẻ em về sự Phân biệt đối xử tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHO NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN THỨC CỦA TRẺ EM VỀ SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH

Mã hoạt động: 1.4.2

1. Bối cảnh

Việt Nam đã phê chuẩn công ước Quốc tế Quyền trẻ em (CRC) năm 1989, từ đó đến nay, nhà nước Việt Nam mỗi 5 năm đều có nghĩa vụ báo cáo lên Uỷ ban CRC về thực thi CRC tại Việt Nam. Năm 2017 là thời điểm chính phủ Việt Nam thực hiện nghĩa vụ gửi báo cáo của mình lên Uỷ ban CRC. Cùng với báo cáo của Nhà nước, Uỷ ban CRC cũng xem xét đến báo cáo thực thi CRC tại Việt Nam của các bên liên quan khác bao gồm của các tổ chức xã hội làm việc tại Việt Nam.

Không phân biệt đối xử là một trong những nguyên tắc xuyên suốt trong CRC nói riêng và trong những công ước và công cụ khác về quyền con người của Liên hợp quốc (UN) nói chung. Tuy vậy, ‘không phân biệt đối xử’ và ‘bình đẳng’ có thể được hiểu và biểu hiện trong thực tế rất đa dạng, tùy từng đối tượng và trong những điều kiện cụ thể.

Nghiên cứu về nhận thức của trẻ em về ‘Phân biệt đối xử’ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu về nhận thức và những trải nghiệm của trẻ em về ‘phân biệt đối xử’, ‘không phân biệt đối xử’ dưới cách tiếp cận quy nạp. MSD cần tuyển chuyên gia tư vấn (dưới hình thức nhóm hoặc cá nhân độc lập – sau đây gọi tắt là chuyên gia tư vấn) để thực hiện nghiên cứu này.

Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để thúc đẩy một môi trường sống toàn diện, không phân biệt đối xử, hoà nhập với mọi trẻ em.

2. Phạm vi công việc của tư vấn:

  • Thiết kế, xây dựng phương pháp nghiên cứu theo cách tiếp cận quy nạp, với số mẫu 60 trẻ em trong và ngoài nhà trường tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội;
  • Thu thập và nghiên cứu các tài liệu, báo cáo, nghiên cứu khác tại Việt Nam có liên quan đến chủ đề nêu trên;
  • Tổng hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu, viết báo cáo thực trạng và đưa ra đề xuất, khuyến nghị liên quan.

3. Đầu ra:

  • Một khung phương pháp nghiên cứu;
  • Một bộ câu hỏi nghiên cứu cho phỏng vấn sâu trẻ em trong độ tuổi 10 – 16 (dự kiến) về ‘phân biệt đối xử’ và/ hoặc ‘không phân biệt đối xử’;
  • Một bộ câu hỏi nghiên cứu cho thảo luận nhóm trẻ em trong độ tuổi 10 – 16 (dự kiến) về phân biệt đối xử’ và/ hoặc ‘không phân biệt đối xử’;
  • Khung báo cáo kết quả nghiên cứu;
  • Báo cáo kết quả nghiên cứu kèm đề xuất, khuyến nghị;

4. Thời gian và địa điểm làm việc:
Chuyên gia tư vấn có thể bắt đầu công việc từ tháng 12/2017, làm việc từ tháng 12/2017 đến tháng 4 năm 2018. Địa điểm làm việc chủ yếu tại Hà Nội và có thể đi công tác tại Hồ Chí Minh

5. Yêu cầu về trình độ:
• Chuyên gia tư vấn phải có kinh nghiệm trong việc phân tích, đánh giá, xây dựng phương pháp nghiên cứu về các vấn đề liên quan tới trẻ em.
• Có bằng Thạc sĩ hoặc Đại học chuyên ngành liên quan đến xã hội học, trẻ em, nghiên cứu phát triển hoặc các lĩnh vực có liên quan (Ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sĩ);
• Có khả năng làm việc độc lập và quản lý các hoạt động nhóm;
• Có kinh nghiệm về điều tra xã hội học, thực hiện các nghiên cứu về trẻ em;
• Có phương pháp nghiên cứu, viết và trình bày báo cáo, thuyết trình tốt;
• Có kiến thức chuyên sâu về trẻ em, quyền trẻ em (Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến các công ước và cơ chế khác nhau về quyền con người);
• Sử dụng được tiếng Anh và thành thạo internet, email và các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…).

6. Quản lý:
Chuyên gia tư vấn trong nước sẽ làm việc trực tiếp với Quản lý dự án; hợp tác làm việc chặt chẽ với đội ngũ cán bộ dự án và các thành viên có trách nhiệm khác của Ban quản lý dự án. Có trách nhiệm báo cáo kết quả với Giám đốc dự án và Quản lý dự án.

7. Phí tư vấn và lộ trình thanh toán:
Phí tư vấn: Thoả thuận
Phí tư vấn do MSD chi trả trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ và tuân thủ theo qui định về chi phí của SCI cho hoạt động dự án.
Lộ trình thanh toán phí tư vấn được dự án tiến hành như sau:
– Thanh toán lần đầu 50% tổng giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết bởi hai bên và khi một khung của phương pháp nghiên cứu được hoàn thành;
– Thanh toán lần 2: 50% tổng giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu công việc với tất cả các sản phẩm đầu ra kể trên và được chấp nhận bởi Quản lý dự án và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em;

8. Liên hệ:
Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: tranghoang@msdvietnam.org trước ngày 11.12.2017
Hồ sơ gồm: CV và thư giới thiệu bản thân trong đó nói rõ về mức phí tư vấn đề xuất, số ngày làm việc để đạt được đầu ra nói trên.

Thông tin liên hệ:
Hoàng Thu Trang
Email: tranghoang@msdvietnam.org
Điện thoại: (024)62769056