Lễ khởi động chương trình Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 về Thực hành tốt Minh bạch Giải trình và Huy động nguồn lực

Ngày 8.11.2013, tại Hà Nội và ngày 15.11.2013, tại TP Hồ Chí Minh, buổi lễ phát động và giới thiệu chương trình Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 về Thực hành tốt Minh bạch Giải trình và Huy động nguồn lực (gọi tắt là Giải thưởng NGo Việt Nam 2014) đã chính thức ra mắt. Đây là bước đầu tiên trong tiến trình của chương trình Giải thưởng.

Giải thưởng NGO Việt Nam năm 2014 được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Liên minh nguồn lực (The Resource Alliance), được tài trợ bởi Quỹ Rockefeller và Cơ quan viện trợ Ailen (Irish Aid). Giải thưởng nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội Việt Nam.

Buổi lễ đã thu hút sự tham gia của đại diện Bộ Nội Vụ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cùng nhiều tổ chức phi chính phủ Việt Nam, quốc tế và các cơ quan truyền thông.

DSC_0109

Mục tiêu của buổi lễ phát động và giới thiệu chương trình Giải thưởng NGO 2014 là giới thiệu chương trình Giải thưởng NGO và các hoạt động trong chương trình; hướng dẫn cách tham dự chương trình với các tiêu chí tham dự và làm hồ sơ; phổ biến các bước thực hiện giải thưởng và phần thưởng của chương trình cho các tổ chức đoạt giải; đồng thời giải đáp thắc mắc của các tổ chức khi chuẩn bị tham dự chương trình.

Bà Dawa Dem – đại diện Liên Minh Nguồn Lực và ông Garvan Mccann – trưởng ban phát triển cơ quan viện trợ Ailen đã phát biểu, kêu gọi các tổ chức tham gia với cơ hội được học hỏi lẫn nhau và giành nhiều lợi ích khác.Theo bà Dawa, đây còn là cơ hội để các tổ chức thắng cuộc tham gia vào chương trình gây quỹ lớn nhất toàn cầu. Các tổ chức sẽ có khả năng được giới thiệu về mình cho hơn 900 các nhà tài trợ trên toàn thế giới.