Khởi động Chương trình BEST TAP – INSPIRING CSOs 2017: Tôn vinh sáng kiến đối tác CSOs vì Hiệu quả Phát triển

Ngày 8.8.2017, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững MSD chính thức khởi động Chương trình BEST TAP 2017. Hạn nộp Hồ sơ tham gia dành cho các tổ chức kéo dài đến ngày 11.9.2017.

Chương trình tôn vinh các sáng kiến đối tác vì hiệu quả phát triển, trong khuôn khổ Chương trình Inspiring CSOs 2017 nhằm mục đích tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa các ý tưởng, thực hành về xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác CSOs và cơ quan Nhà nước; CSOs và doanh nghiệp; CSOs và CSOs. Mỗi mô hình/ sáng kiến thúc đẩy quan hệ đối tác CSOs vì hiệu quả phát triển sẽ là một nỗ lực cho việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Inspiring CSOs “Đối tác CSOs vì hiệu quả phát triển” hướng tới một chương trình dài hạn, uy tín và có quy mô trong việc tập hợp, thúc đẩy các sáng kiến, mô hình hợp tác của CSOs với các đối tác phát triển khác, từ đó nuôi dưỡng, truyền cảm hứng và thúc đẩy hiệu quả phát triển bền vững cho khối CSOs Việt Nam, tham gia đóng góp xây dựng đất nước.

Chương trình BEST TAP 2017 hướng đến đối tượng là các tổ chức xã hội Việt Nam, có chứng nhận thực hành Minh bạch – Giải trình (TAP Certificate) của các năm 2014, 2015, 2016, và 2017. Các tổ chức có thể gửi Hồ sơ tham gia với các mô hình/ sáng kiến thuộc 3 hạng mục chính: Hợp tác giữa CSOs và cơ quan Nhà nước; Hợp tác giữa CSOs và Doanh nghiệp và Hợp tác giữa CSOs và CSOs.

Chương trình năm nay sẽ mang đến cho các tổ chức cơ hội được hỗ trợ tư vấn xây dựng câu chuyện đối tác và Tôn vinh trong Cuốn sách Tôn vinh INSPIRING CSOs 2017; tham gia đối thoại và truyền thông với các bên liên quan gồm cơ quan nhà nước, nhà tài trợ, doanh nghiệp và các tổ chức đối tác CSOs trong và quốc tế; tham gia chia sẻ mô hình đối tác và trưng bày giới thiệu về tổ chức tại sự kiện Tôn vinh INSPIRING CSOs 2017; và có cơ hội được lựa chọn trao tặng cho sáng kiến/ mô hình hợp tác vì Hiệu quả Phát triển trị giá lên tới 30,000,000 đồng/ hạng mục.

Bên cạnh sự kiện chính của Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 6.10.2017, còn có các chuỗi sự kiện vệ tinh và hoạt động đồng hành cùng chương trình.

Cập nhật thông tin BEST TAP 2017 tại FanpageWebsite của MSD.