(HREP) Khóa tập huấn về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em tại Hà Nội

THƯ MỜI

KHÓA TẬP HUẤN NÂNG CAO TẠI HÀ NỘI

VỀ PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

CHỦ ĐỀ “AN TOÀN CÁ NHÂN VÀ HÀNH VI TỰ VỆ”

Kính gửi: Đại diện các tổ chức xã hội;

Tiếp nối các khóa tập huấn về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em trong khuôn khổ dự án “Bứt Phá”, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững (MSD) và Tổ chức NGO Fontana – Đan Mạch trân trọng kính mời Quý tổ chức cử đại diện tham gia Tập huấn nâng cao về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em – Chủ đề “An toàn cá nhân và hành vi tự vệ” tại Hà Nội.

Khóa tập huấn hướng tới mục đích nâng cao năng lực cho các nhân viên công tác xã hội, các NGOs làm việc với trẻ em và các tổ chức cung cấp dịch vụ trong quá trình hỗ trợ trẻ phát triển kỹ tự bảo vệ bản thân khỏi xâm hại tình dục.

Thời gian: Từ 8h30 – 17h00 ngày 19, 20 và 21.05.2015 (03 ngày tập huấn)

Địa điểm: Nhà khách Chính phủ, số 08, Chu Văn An, Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tham dự viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Đã từng tham gia các khóa tập huấn cơ bản về phòng tránh xâm hại tình dục do MSD và NGO Fontana tổ chức trước đó.
  • Hoặc có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với trẻ em
  • Tham dự viên cam kết tham gia đầy đủ khóa học, có sự đồng ý của quản lý trực tiếp

Đăng ký qua đường link trực tuyến http://goo.gl/iIIABD hoặc gửi đơn đăng ký (đính kèm thư mời) tới email accountant@msdvietnam.org trước 17h ngày 17.05.2015

Liên lạc: Chị Ngọc – Cán bộ chương trình.

Email: accountant@msdvietnam.org Điện thoại: 84 – 4 3 7756805

Lưu ý: Ban tổ chức sẽ tổ chức ăn trưa tại địa điểm tập huấn và có cấp chứng chỉ cho tham dự viên tham dự đầy đủ khóa tập huấn.

Trân trọng,

Thay mặt ban tổ chức,

 

MSD                                                                                        NGO Fontan

 

Nguyễn Phương Linh                                                                         Preben Hansen

Giám đốc                                                                                        Chủ tịch

——————–

Invitation_Vi_Hanoi_192105

Don dang ky_Hanoi_192105

———————–