Chương trình Mở rộng vùng an toàn (Stretch the comfort zone)

Kính gửi Quý tổ chức,

MSD trân trọng kính mời tổ chức cần hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia chương trình MỞ RỘNG VÙNG AN TOÀN (STRETCH THE COMFORT ZONE). Đây là một ý tưởng của MSD dành cho các tổ chức xã hội Việt Nam làm việc trong lĩnh vực trẻ em (làm về trẻ em/ làm việc với trẻ em). MSD tin rằng, khi chính các tổ chức thoát khỏi vùng ‘an toàn’ của chính mình, các tổ chức sẽ tiến đến sự phát triển thông qua những hỗ trợ thích hợp và sự thay đổi trong chính những nhân viên của tổ chức. 

Chính vì vậy, các tổ chức có nhu cầu phát triển tổ chức về những lĩnh vực liên quan đến trẻ em và cần nguồn hỗ trợ kỹ thuật, MSD rất mong muốn được trở thành một phần trong đó.

  • MỞ RỘNG VÙNG AN TOÀN (STRETCH THE COMFORT ZONE) là gì?

MỞ RỘNG VÙNG AN TOÀN (STRETCH THE COMFORT ZONE) là một ý tưởng của MSD dành cho các tổ chức xã hội Việt Nam làm việc trong lĩnh vực trẻ em (làm về trẻ em/ làm việc với trẻ em). MSD tin rằng, khi chính các tổ chức thoát khỏi vùng ‘an toàn’ của chính mình, các tổ chức sẽ tiến đến sự phát triển thông qua những hỗ trợ thích hợp và sự thay đổi trong chính những nhân viên của tổ chức. Chính vì vậy, các tổ chức có nhu cầu phát triển tổ chức về những lĩnh vực liên quan đến trẻ em và cần nguồn hỗ trợ kỹ thuật, MSD rất mong muốn được trở thành một phần trong đó.

Đây là ý tưởng đóng góp cho mục đích nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội để thúc đẩy việc thực thi Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em.

  • MSD có thể mang lại cho tổ chức những gì?

Giúp tổ chức tự đánh giá năng lực của mình dựa trên công cụ của MSD

Tư vấn tại địa bàn trong 2 ngày cho tổ chức bởi những chuyên gia phù hợp với nhu cầu và mong muốn phát triển của tổ chức

Các khoá tập huấn nâng cao năng lực miễn phí với những chủ đề liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em;

Được hỗ trợ kỹ thuật từ xa bởi những chuyên gia phù hợp theo nhu cầu của tổ chức trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm;

Kết nối tổ chức với nhau;

Cơ hội tham gia các chương trình khác do MSD điều phối và thực hiện

  • Thời gian của chương trình như thế nào?

Thời gian dành cho mỗi tổ chức sẽ kéo dài từ ít nhất 6 tháng đến 1 năm tùy thuộc vào nhu cầu và mong muốn của tổ chức. Chương trình hỗ trợ sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2019.

  • Số lượng và tiêu chí của tổ chức tham gia như thế nào?

Số lượng: 10 tổ chức sẽ được lựa chọn để tham gia chương trình miễn phí trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội trong quản trị quyền trẻ em”.

Số lượng tổ chức tham gia có thể tăng lên phụ thuộc vào nguồn ngân sách của MSD.

Tiêu chí:

– Là tổ chức xã hội tại Việt Nam đang làm việc về/ với trẻ em có mong muốn và nhu cầu phát triển;

– Cam kết tham gia đến cuối chương trình;

– Cam kết dành thời gian tham gia các khoá tập huấn của chương trình, đặc biệt các khoá tập huấn liên quan đến chủ đề trẻ em và quyền trẻ là bắt buộc;

– Cam kết dành thời gian tham gia các khoá tập huấn online của MSD;

– Cử ít nhất một nhân sự tham gia xuyên suốt chương trình và cam kết tạo điều kiện để nhân sự này phổ biến kiến thức, kỹ năng được nâng cao từ chương trình cho các thành viên khác của tổ chức.

– Cam kết tham gia các cuộc khảo sát, đánh giá và tạo điều kiện cho các chuyến thăm của nhà tài trợ (nếu có) trong khuôn khổ chương trình.

  • Cách thức tham gia:

Bước 1: Điền vào mẫu đăng ký tham dự chương trình tại đường link sau: https://goo.gl/forms/uCjnh62WkxoXSkB02

Hoặc tải mẫu đăng ký bản word tại đây: http://bit.ly/2AZfYS3

Bước 2: Ban tổ chức sẽ liên hệ với các tổ chức để tìm hiểu thêm hoặc làm rõ thêm thông tin liên quan.

Bước 3: Ban tổ chức sẽ thông báo đến những tổ chức được lựa chọn hỗ trợ bằng email.

Bước 4: Ban tổ chức và tổ chức được hỗ trợ thống nhất cách thức thực hiện hoạt động chi tiết, ký thỏa thuận tham gia chương trình; Ban tổ chức phổ biến các chính sách về Bảo vệ Trẻ em (dựa trên tham khảo chính sách Bảo vệ trẻ em của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em).

Bước 5: Ban tổ chức và tổ chức được hỗ trợ tiến hành các hoạt động theo kế hoạch đã thống nhất; thường xuyên cập nhật, trao đổi trong suốt quá trình thực hiện để đảm bảo đạt được mục đích đề ra

  • Thời hạn đăng ký tham gia đến khi nào?

Không giới hạn nhưng đến trước tháng 9 năm 2019. Việc đăng ký tham gia sẽ được đóng lại ngay khi ban tổ chức lựa chọn được 10 tổ chức phù hợp tham gia. Ngoài ra, số lượng tổ chức được hỗ trợ và thời gian nhận đăng ký tham gia có thể được mở rộng trong trường hợp MSD có thêm nguồn ngân sách hỗ trợ.

Liên hệ:

Hoàng Thu Trang (Ms) – Quản lý dự án

Email: tranghoang@msdvietnam.org

Điện thoại: (024)62769056

Mong các anh/chị chuyển tiếp thông tin về chương trình cho các tổ chức quan tâm.

Trân trọng cảm ơn,

MSD Vietnam