(CSO PA) Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của TCXH trong quá trình đóng góp xây dựng chính sách

CHIA SẺ KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA TCXH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

Ảnh: Toàn cảnh “Họp tham vấn xây dựng chiến lược vận động chính sách cho CSA Việt Nam/CSO-TAI giai đoạn 2015 – 2016”

Bai 3

Hà Nội, ngày 13.07.2015, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) phối hợp cùng Liên minh Hành động vì sự phát triển của các tổ chức xã hội Việt Nam (CSA Vietnam) và Sáng kiến của các tổ chức xã hội về thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình (CSO – TAI) tổ chức “Họp tham vấn xây dựng chiến lược vận động chính sách cho CSA Việt Nam/ CSO-TAI giai đoạn 2015 – 2016”. Cuộc họp được tổ chức nhằm: (1) Chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về vận động chính sách, thúc đẩy môi trường thuận lợi cho sự phát triển của khối CSO; (2) Thảo luận về mục tiêu, chiến lược phát triển cho CSA Việt Nam/ CSO TAI giai đoạn 2015 – 2016.

Đây là lần đầu tiên chương trình họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua internet với sự tham gia của gần 30 đại biểu trên khắp cả nước. Hội thảo có sự góp mặt của khách mời – Bà Mikiko Sawanishi – Phó chủ tịch Quỹ dân chủ Liên hợp quốc (UNDEF). Trong bài trình bày của mình, bà Mikiko đã chia sẻ thông tin về quỹ UNDEF, quá trình lựa chọn dự án cũng như cơ hội tham gia cho các tổ chức xã hội tại Việt Nam trong vòng tài trợ thứ 09. Bà Mikiko nhấn mạnh: UNDEF đặc biệt quan tâm tới các NGOs địa phương hoặc làm việc với cộng đồng, khả năng tác động, tính bền vững của dự án, và tính liên hệ mật thiết của dự án và quá trình thúc đẩy dân chủ. Tiếp đó, bà cũng đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của UNDEF trong hỗ trợ các nước thúc đẩy môi trường phát triển hiệu quả cho CSOs.

Sau những chia sẻ của bà Mikiko, các đại biểu tham dự cũng bày tỏ ý kiến của mình về cơ hội và thách thức mà các TCXH Việt Nam thường gặp phải trong quá trình tham gia đóng góp xây dựng chính sách. Dựa trên cơ sở đó, các đại biểu – thành viên của CSA Việt Nam đã thảo luận chiến lược, kế hoạch để phát triển CSA – Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Chủ tịch MSD, đồng thời là thành viên sáng lập CSA – Việt Nam, nhấn mạnh rằng: Việc xác định cụ thể những mục tiêu và vấn đề chính trong hoạt động vận động chính sách, xác định được rõ năng lực và nguồn lực của mình là những yếu tố quan trọng để mạng lưới CSA Việt Nam có thể hoạt động hiệu quả, kết nối các tổ chức và hỗ trợ cho các TCXH. Trong thời gian tới, CSA-Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến của các đối tác để cập nhật chi tiết hơn về chiến lược hoạt động cụ thể cho giai đoạn 2015-2016.

Liên minh hành động vì sự phát triển các tổ chức xã hội Việt Nam (CSA Việt Nam) là tập hợp của các cá nhân và các tổ chức xã hội hoạt động tại Việt Nam tâm huyết và chia sẻ mục đích chung trong việc nâng cao năng lực vận động và đóng góp xây dựng chính sách môi trường phát triển thuận lơi cho các TCXH của VN đáp ứng nhu cầu phát triển của các TCXH , đồng thời tham gia bảo vệ quyền lợi cho các nhóm cộng đồng thiệt thòi trong xã hội. Mục tiêu của CSA Việt Nam bao gồm:

•       Vận động thúc đẩy môi trường hoạt động thuận lợi cho các TCXHVN, nhằm tạo điều kiện cho các TCXH tham gia tích cực vào quá trình phát triển.

•       Phối hợp xây dựng chiến lược và thực hiện vận động chính sách, tăng cường vai trò tham gia vận động, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các TCXH Việt Nam.

•       Chia sẻ, phối hợp nâng cao năng lực cho các thành viên thuộc liên minh về Hiệu quả phát triển và vận động chính sách.

•       Tăng cường truyền thông cho hoạt động VĐCS cho các thành viên liên minh và cho công tác VĐCS của các tổ chức xã hội Việt Nam tới các nhà hoạch định chính sách, các nhà tài trợ và truyền thông.

•       Phối hợp thực hiện các chương trình/ dự án VĐCS.