Chia sẻ 3 mô hình đối tác CSOs tại Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm: Mô hình đối tác CSOs vì Hiệu quả Phát triển”

Ngày 21.8.2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững MSD tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm: Mô hình đối tác CSOs vì Hiệu quả Phát triển” nhằm tạo cơ hội để các tổ chức chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ đối tác hiệu quả và bền vững với những đối tác chính: Nhà nước, Doanh nghiệp, đối tác CSOs trong nước và quốc tế và giải đáp các câu hỏi liên quan đến Chương trình BEST TAP – INSPIRING CSOs 2017.

Trung tâm LIN với các mô hình hợp tác với doanh nghiệp; CSAGA với mô hình đối tác CSO-CSOs, qua điển hình là Mạng lưới GBVNet; SRD với mô hình phối hợp với các đối tác Nhà nước, các đối tác địa phương triển khai thực hiện các dự án, là những mô hình đối tác được chia sẻ tại Tọa đàm.

Quỹ Rút ngắn Khoảng cách của LIN tập hợp nguồn lực địa phương để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận ở địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Những người hưởng lợi cuối cùng của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách là những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương chưa được tiếp cận một cách bình đẳng với các cơ hội, bao gồm: người nhập cư không có giấy tờ tùy thân, người khuyết tật, dân nghèo thành thị, đồng bào thiểu số, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những nhóm người có khả năng bị phân biệt đối xử. Từ năm 2009, Quỹ đã quyên góp được hơn 4.8 tỷ đồng và hỗ trợ được cho 100 dự án cộng đồng. Các nguồn đóng góp đến từ các địa phương, cá nhân, các công ty, tình nguyện viên và những người tham gia sự kiện rút ngắn khoảng cách. Trong đó, số lượng các công ty đóng góp cho Quỹ tăng theo các năm, với 9 công ty trong năm 2011 lên 54 công ty tham gia đóng góp trong năm 2012. Ở các năm tiếp theo, số lượng công ty đóng góp có sự chênh lệch nhưng vẫn theo hướng tích cực – sự tham gia tăng dần của các doanh nghiệp vào các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, LIN đã rất chủ động và sáng tạo với các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tài trợ.

Bên cạnh mô hình đối tác CSO – Doanh nghiệp, GBVNet là mô hình thể hiện sự liên kết giữa CSO – CSOs. Đây là một tập hợp tự nguyện của các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân có cùng mối quan tâm và hoạt động nhằm xóa bỏ bạo lực giới (BLG) và thúc đẩy bình đẳng giới (BĐG) tại Việt Nam. Hiện nay mạng lưới có 15 tổ chức thành viên. Các thành viên tham gia xây dựng và thông qua Điều lệ hoạt động của GBVNet (trong đó quy định rõ sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, và nguyên tắc hoạt động, cơ cấu quản lý, có logo và màu sắc nhận diện riêng…). Có Ban điều hành (3 tổ chức VNGOs) và Điều phối viên hỗ trợ Ban điều hành và cả mạng lưới.

Từ kinh nghiệm trong mô hình đối tác CSOs – CSOs, đại diện tổ chức CSAGA cho biết các tổ chức nên “chân thành, học hỏi; kiên trì theo đuổi mục tiêu chung và gắn kết các thành viên trong mạng lưới; và đồng thời cần phát huy sáng tạo trong việc kết nối và phát triển mô hình hợp tác”.

Ngoài ra, sự hợp tác với các đối tác từ Nhà nước đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động của các tổ chức xã hội. SRD đã phối hợp thực hiện dự án với các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương: Cục BĐKH, UBND tỉnh, UBND xã, Sở TNMT, Sở NNPTNT, Chi cục BVTV, Chi cục Thú y, VUSTA và LHH các tỉnh (Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Nam..). Tổ chức cũng đã mời các cơ quan Nhà nước liên quan tại địa phương tham gia ngay từ quá trình xây dựng dự án, lên kế hoạch, thực hiện dự án cũng như giám sát đánh giá dự án.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm việc với các đối tác Nhà nước, Chị Nguyễn Kim Ngân cũng nhấn mạnh: “Bản thân các CSOs theo đuổi tôn chỉ, mục đích, mục tiêu của tổ chức mình nhưng những mục tiêu đó đều phải đóng góp vào sự phát triển đất nước; Luôn nâng cao năng lực, đổi mới và sáng tạo và tạo được niềm tin của xã hội , xây dựng vị thế bằng các đóng góp có trách nhiệm, chất lượng và chuyên nghiệp trong phạm vi trong nước và quốc tế.

Cần phải “tăng cường các hoạt động phối kết hợp với cơ quan chủ quản, địa phương và kết nối giữa các CSOs với nhau. Chủ động báo cáo hoạt động của tổ chức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền, đối tác địa phương để tăng tính minh bạch, tự chủ, tạo niềm tin đối với các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các CSOs cần liên kết chặt chẽ với nhau, hoạt động tích cực tạo ta những tác động ở qui mô lớn được phía các cơ quan nhà nước ghi nhận”.

Và để thực hiện tốt mô hình đối tác với các doanh nghiệp, các tổ chức cũng cần sáng tạo trong việc thiết kế nhiều Mô hình hợp tác với Doanh nghiệp; Minh bạch trong tổ chức: Kế toán – Kiểm toán – Báo cáo…

Tọa đàm cũng trả lời các câu hỏi, thắc mắc của người tham dự trực tiếp và trực tuyến liên quan đến Chương trình Tôn vinh các Mô hình/ Sáng kiến đối tác CSOs vì Hiệu quả Phát triển 2017.