Thư mời đăng ký tham gia tập huấn “Không phân biệt đối xử và bình đẳng giới trong thực thi Quyền trẻ em”

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THỰC THI QUYỀN TRẺ EM   Kính gửi:    Đại diện các tổ chức xã hội Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”, dưới sự … Continued

MSD mời Anh Chị tham gia khảo sát nhu cầu ứng dụng CNTT dành cho tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam

Kính gửi Quý đồng nghiệp, Trong thời đại công nghệ 4.0, tổ chức xã hội để phát triển hiệu quả và bền vững cần có những cải thiện trong việc ứng dụng công nghệ để chuyển đổi quản trị tổ chức. Để đáp ứng nhu cầu này, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững … Continued

MSD tuyển dụng Tư vấn dịch và hiệu đính các bình luận chung của Công ước quốc tế về Quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DỊCH VÀ HIỆU ĐÍNH CÁC BÌNH LUẬN CHUNG CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN TRẺ EM Mã hoạt động: 1.4.6 Bối cảnh: Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về quyền trẻ em (QTE) được Đại hội đồng LHQ thông qua vào ngày 20/11/1989, có hiệu lực từ ngày 02/9/1990, là … Continued

Thư mời tham gia Hội thảo Đối tác Tổ chức Xã hội thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Kính gửi Quý đại biểu, Được sự đồng ý của Giám đốc  Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lãnh đạo học và chính sách công (ViLEAP) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD)  đồng tổ chức hội thảo với nội dung “Đối tác … Continued