MSD tham dự Hội thảo Giám sát viện trợ

Từ 22 đến 23/11/2012, Bangkok, Thái lan – Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) và Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) đã cử đại diện tham dự hội thảo “Phát triển năng lực Giám sát viện trợ khu vực Châu Á Thái Bình Dương” do Reality of Aid … Continued