Hội thảo quốc tế “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và môi trường và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các nước đang phát triển

Ngày 10 tháng 1 năm 2013, tại Hà Nội – Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD), được sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) đã tổ chức hội thảo quốc tế“Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và môi trường và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ … Continued

MSD tham dự Hội thảo Giám sát viện trợ

Từ 22 đến 23/11/2012, Bangkok, Thái lan – Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) và Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) đã cử đại diện tham dự hội thảo “Phát triển năng lực Giám sát viện trợ khu vực Châu Á Thái Bình Dương” do Reality of Aid … Continued