Thư mời đăng ký tham gia tập huấn “Chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần & thúc đẩy giáo dục không bạo lực”

 THƯ MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN CHẤM DỨT CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT THỂ CHẤT, TINH THẦN & THÚC ĐẨY GIÁO DỤC KHÔNG BẠO LỰC NĂM 2018   Kính gửi: Các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ đang làm việc tại các tổ chức xã hội, trường học và các cơ quan báo chí, … Continued

MSD tuyển Tập huấn viên Khóa tập huấn về Chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần và thúc đẩy giáo dục không bạo lực

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TẬP HUẤN VIÊN CHO KHOÁ TẬP HUẤN VỀ CHẤM DỨT CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT THỂ CHẤT, TINH THẦN & THÚC ĐẨY GIÁO DỤC KHÔNG BẠO LỰC Bối cảnh Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế – xã hội đầy ấn tượng vào giữa những năm cuối thập niên 1990 … Continued

Báo cáo Nghiên cứu: Môi trường phát triển cho các tổ chức xã hội Việt Nam – Tính tự quản và Tác động chính sách

Kính gửi Quý độc giả, “Tính tự chủ, tự quản” không chỉ là một phẩm chất hiếm có, mà còn là phẩm chất thiết yếu của các tổ chức xã hội. Dù môi trường có như thế nào, bất cứ hoàn cảnh và thời gian nào, sức sống của các tổ chức xã hội cũng vô … Continued

MSD tuyển Nhóm Tư vấn cho khảo sát về nhận thức, nhu cầu và thực hành của Doanh nghiệp về Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  NHÓM TƯ VẤN CHO KHẢO SÁT VỀ NHẬN THỨC, NHU CẦU VÀ THỰC HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KINH DOANH Bối cảnh Việt Nam là nước đầu tiên của Châu Á và nước thứ hai trên thế giới đã phê chuẩn công ước Quốc … Continued

Báo cáo Nghiên cứu: Vai trò và đóng góp của các Tổ chức xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Kính thưa Quý độc giả, Ông Ban-Ki-Moon, Tổng thư ký Liên Hiệp quốc nhiệm kỳ 2007 – 2016 đã nói “Bảo vệ hành tinh của chúng ta, đưa nhân loại thoát khỏi cảnh đói nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dường như đều ở trong cùng trận chiến”. Chương trình Nghị sự 2030 và … Continued