MSD tuyển Thực tập sinh Truyền thông, Trợ lý dự án

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MSD) TUYỂN THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG, TRỢ LÝ DỰ ÁN Số lượng: 02 vị trí Tóm tắt công việc: Hỗ trợ cán bộ Quản lý chương trình và cán bộ Truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông cho tổ chức và … Continued

Thư mời Tổ chức Roadshow về Chiến dịch “Suy nghĩ trước khi chia sẻ” cho học sinh trong trường học

Kính gửi Quý trường, Thế giới trực tuyến là một nguồn tài nguyên tuyệt diệu để duy trì kết nối và cập nhật những tin tức mới. Ở Việt Nam, thanh thiếu niên rất tích cực áp dụng những xu hướng công nghệ mới và sử dụng những nền tảng truyền thông xã hội như … Continued