Thư mời Tham gia Chiến dịch Đại sứ nước 2019

THƯ MỜI THAM GIA CHIẾN DỊCH ĐẠI SỨ NƯỚC Các bạn trẻ thân mến,   Tháng 1/2019, trong khuôn khổ Dự án Các hoạt động địa phương Việt Nam vì sức khỏe môi trường hỗ trợ bởi Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Viện nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD) … Continued

MSD tuyển Thực tập sinh Truyền thông, Trợ lý dự án

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MSD) TUYỂN THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG, TRỢ LÝ DỰ ÁN Số lượng: 02 vị trí Tóm tắt công việc: Hỗ trợ cán bộ Quản lý chương trình và cán bộ Truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông cho tổ chức và … Continued