Tuyển Khảo sát viên thực hiện khảo sát về nhu cầu xây dựng chương trình đào tạo và hỗ trợ trẻ em tại Bắc Giang

1. Thông tin chung: Dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD), MSD sẽ hỗ trợ KFHI thực hiện Dự án “Ngôi Trường Hy Vọng Samsung Bắc Giang”, do Samsung Electronics tài trợ, tại xã Danh … Continued

Tuyển tư vấn tập huấn cho cán bộ các tổ chức xã hội về “Sự tham gia của trẻ em trong thúc đẩy quyền trẻ em và phòng chống trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em”

1. Giới thiệu: Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị QTE” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ triển khai giai đoạn mới từ 01/5/2019 đến 31/12/2021. Mục tiêu chung của Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các … Continued

Tuyển tư vấn tập huấn cho trẻ em nòng cốt về “Sự tham gia của trẻ em trong thúc đẩy quyền trẻ em và phòng chống trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em”

1. Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị QTE” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ triển khai giai đoạn mới từ 01/5/2019 đến 31/12/2021. Mục tiêu chung của Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các … Continued

Tuyển tư vấn xây dựng cẩm nang trực tuyến và điều hành hội thảo tập huấn về truyền thông xã hội, vận động chính sách cho các tổ chức xã hội về chấm dứt các hình phạt thể chất tinh thần trẻ em

I. Bối cảnh Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em ” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ sẽ triển khai giai đoạn mới từ 01/5/2019 đến 31/12/2021. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng … Continued