MSD – TƯ VẤN KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRẺ EM CỦA CÁC TỔ CHỨC DS-XH

Bối cảnh   Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị QTE” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ sẽ triển khai giai đoạn mới từ 1/5/2019 đến 31/12/2021. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội (TCXH) về quản trị quyền trẻ em (QTE). Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức một số khóa tập huấn về các chủ đề quản trị QTE và QTE trong ba năm vừa qua 2016 – 2018 và nhận được những kết quả rất tích cực từ các tổ chức xã hội.   Một trong các kết quả trực tiếp của dự án là việc “Các cơ quan nhà nước có liên quan thừa nhận tầm quan trọng về vai trò và sự tham gia của các tổ chức DS-XH trong việc đảm bảo thực hiện QTE” và “Các tổ chức thành viên thuộc mạng lưới các tổ chức DS-XH về quản trị QTE tại 3 Thành phố Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh tích cực và chủ động tham gia các hoạt động vận động chính sách nhắm xóa bỏ các hình phạt thể chất và tinh thần ở trẻ một cách toàn diện”. Để xây dựng chiến lược của Nhóm các tổ chức DS-XH về quản trị QTE một cách hiệu quả, MSD thực hiện khảo sát và “bản đồ hoá” các nỗ lực, sáng kiến của các tổ chức DS-XH trong công tác thực thi QTE nói chung và các sáng kiến về phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em nói riêng.   2. Thông tin về khảo sát:  2.1. Kết quả mong đợi của khảo sát: bao gồm nhưng không giới hạn các chủ đề sau:    1 báo cáo không quá 20 trang bao gồm các bản đồ, sơ đồ hoá:  Phân tích chung về xu hướng và các đề xuất kết nối và chia sẻ nguồn lực, vận động chính sách cho các tổ chức DS-XH về trẻ em;  Phân tích các nỗ lực khác nhau của các tổ chức về phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em – phân tích cơ hội và thách thức trong hợp tác để vận động chấm dứt hoàn toàn việc trừng phạt thể chất, tinh thần trẻ;  Danh mục các tổ chức làm về trẻ em tại Việt Nam (có thể sử dụng và cập nhật thêm từ danh sách gợi ý của MSD và danh sách đã khảo sát trong khuôn khổ dự án do SCI tài trợ);  Danh mục các chương trình, dự án chính các tổ chức làm về trẻ em – phân loại theo lĩnh vực mục tiêu SDGs, địa bàn, độ tuổi, giới tính, dạng tật, nhà tài trợ, ngân sách v.v… và các phân loại hợp lý khác do tư vấn đề xuất;  Danh mục các dịch vụ/chuyên gia tổ chức có thể giới thiệu;  Danh mục các tài liệu tham khảo được phân loại theo chủ đề do các tổ chức thực hiện (tham khảo phân loại nguồn lực của tổ chức Cứu trợ trẻ em: https://resourcecentre.savethechildren.net/  Thời gian khảo sát: từ tháng 2 – 5.2020  Đối tượng khảo sát:    Các tổ chức thành viên của Nhóm đối tác Quản trị quyền trẻ em miền Bắc, Trung, Nam (Danh sách do MSD cung cấp ).  Các tổ chức DS-XH khác làm về trẻ em trong danh sách do MSD và … Continued

MSD- TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN

Vị trí tuyển dung Quản lý chương trình dự án Thời gian Từ tháng 2.2020 Mức lương Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên (dự kiến cấp độ 3-4 của tổ chức) Yêu cầu kinh nghiệm Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm Địa điểm làm việc Văn phòng MSD- Tầng 6, nhà 15 Yên … Continued