Thư mời tham gia Hội thảo Đối tác Tổ chức Xã hội thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Kính gửi Quý đại biểu, Được sự đồng ý của Giám đốc  Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lãnh đạo học và chính sách công (ViLEAP) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD)  đồng tổ chức hội thảo với nội dung “Đối tác … Continued

Thư mời tham gia Tập huấn cho các Tổ chức phi Chính phủ sử dụng mạng xã hội (Facebook) làm đòn bẩy cho phát triển

Kính gửi Quý Anh Chị, Anh/chị hay tổ chức anh/chị có tài khoản Facebook không? Anh/chị có biết hết các chức năng và sự “diệu kỳ” và cả “rắc rối”/ rủi ro của mạng xã hội? Làm thế nào để sử dụng mạng xã hội thông minh và an toàn? Là tổ chức xã hội, anh/chị … Continued

Thư mời Tham dự Hội thảo Tập huấn: Vai trò và đóng góp của Tổ chức xã hội vào thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững – Đối tác CSOs vì sự phát triển bền vững

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TẬP HUẤN VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀO THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỐI TÁC CSOs VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   Kính gửi: Đại diện của tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) trân … Continued