MSD tuyển Chuyên gia Tư vấn cho Nghiên cứu về Nhận thức của Trẻ em về sự Phân biệt đối xử tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHO NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN THỨC CỦA TRẺ EM VỀ SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH Mã hoạt động: 1.4.2 1. Bối cảnh Việt Nam đã phê chuẩn công ước Quốc tế Quyền trẻ em (CRC) năm 1989, từ đó đến … Continued

Hội thảo Thúc đẩy Quan hệ Viện trợ và Đối tác có trách nhiệm giải trình vì Hợp tác phát triển hiệu quả

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và thúc đẩy mối quan hệ đối tác công bằng và đoàn kết, ngày 29.11.2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy Quan hệ Viện trợ và Đối tác có trách … Continued

Chương trình Mở rộng vùng an toàn (Stretch the comfort zone)

Kính gửi Quý tổ chức, MSD trân trọng kính mời tổ chức cần hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia chương trình MỞ RỘNG VÙNG AN TOÀN (STRETCH THE COMFORT ZONE). Đây là một ý tưởng của MSD dành cho các tổ chức xã hội Việt Nam làm việc trong lĩnh vực trẻ em (làm về trẻ em/ làm việc với … Continued