MSD tuyển dụng Phiên dịch viên Khóa tập huấn “Đồng nghiện và Tham vấn đồng nghiện tại công sở và gia đình”

(Tải Thông tin tuyển dụng chi tiết tại đây.) BỐI CẢNH Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) và tổ chức NGO Fontana tổ chức tập huấn “Đồng nghiện và tham vấn đồng nghiện tại công sở và gia đình” dành cho các Cán bộ chủ chốt của MSD và các đối … Continued

[TUYỂN DỤNG] MSD TÌM KIẾM THỰC TẬP SINH

Trung tâm MSD Việt Nam đang tìm kiếm thực tập sinh hỗ trợ cán bộ quản lý chương trình và truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông cho tổ chức và các chương trình của tổ chức
Thời gian làm việc: từ tháng 8.2017 – 12.2017