MSD tuyển Thực tập sinh Truyền thông, Trợ lý dự án

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MSD) TUYỂN THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG, TRỢ LÝ DỰ ÁN Số lượng: 02 vị trí Tóm tắt công việc: Hỗ trợ cán bộ Quản lý chương trình và cán bộ Truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông cho tổ chức và … Continued