MSD tuyển dụng Tư vấn dịch và hiệu đính các bình luận chung của Công ước quốc tế về Quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DỊCH VÀ HIỆU ĐÍNH CÁC BÌNH LUẬN CHUNG CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN TRẺ EM Mã hoạt động: 1.4.6 Bối cảnh: Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về quyền trẻ em (QTE) được Đại hội đồng LHQ thông qua vào ngày 20/11/1989, có hiệu lực từ ngày 02/9/1990, là … Continued

MSD tuyển Chuyên gia Tư vấn cho Nghiên cứu về những định kiến giới trong thông điệp của Quảng cáo và Quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHO NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG ĐỊNH KIẾN GIỚI TRONG THÔNG ĐIỆP CỦA QUẢNG CÁO VÀ QUYỀN TRẺ EM Mã hoạt động: 1.5.1 Bối cảnh Việt Nam là nước đầu tiên của châu Á và nước thứ hai trên thế giới đã phê chuẩn công ước Quốc tế … Continued

MSD tuyển Chuyên gia Tư vấn cho Nghiên cứu về Nhận thức của Trẻ em về sự Phân biệt đối xử tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHO NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN THỨC CỦA TRẺ EM VỀ SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH Mã hoạt động: 1.4.2 1. Bối cảnh Việt Nam đã phê chuẩn công ước Quốc tế Quyền trẻ em (CRC) năm 1989, từ đó đến … Continued