MSD tuyển Chuyên gia Tư vấn cho Nghiên cứu về Nhận thức của Trẻ em về sự Phân biệt đối xử tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHO NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN THỨC CỦA TRẺ EM VỀ SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH Mã hoạt động: 1.4.2 1. Bối cảnh Việt Nam đã phê chuẩn công ước Quốc tế Quyền trẻ em (CRC) năm 1989, từ đó đến … Continued

MSD tuyển dụng Phiên dịch viên Khóa tập huấn “Đồng nghiện và Tham vấn đồng nghiện tại công sở và gia đình”

(Tải Thông tin tuyển dụng chi tiết tại đây.) BỐI CẢNH Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) và tổ chức NGO Fontana tổ chức tập huấn “Đồng nghiện và tham vấn đồng nghiện tại công sở và gia đình” dành cho các Cán bộ chủ chốt của MSD và các đối … Continued

[TUYỂN DỤNG] MSD TÌM KIẾM THỰC TẬP SINH

Trung tâm MSD Việt Nam đang tìm kiếm thực tập sinh hỗ trợ cán bộ quản lý chương trình và truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông cho tổ chức và các chương trình của tổ chức
Thời gian làm việc: từ tháng 8.2017 – 12.2017