[Thông cáo] Toạ đàm “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho các TCXH tham gia đóng góp xây dựng chính sách”

CSA Vietnam và MSD kính mời quý báo tham dự toạ đàm “Thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi cho các TCXH Việt Nam tham gia vận động và đóng góp xây dựng chinh sách” lúc 13h30′ ngày 28.5.2013 tại Nhà khách Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, Hà Nội. Đăng ký tham dự và nhận thông tin, đề nghị liên hệ: advocacyproject@msdvietnam.org trước 17h ngày 27.5.2013.