Ngày hội thông tin – Cùng tìm hiểu về lạm dụng chất và nghiện chất

Ngày hội thông tin là sự kiện tổng kết và trao giải Cuộc thi Thiết kế và Truyền thông ”Cùng tìm hiểu về lạm dụng chất và nghiện chất” (từ 15.07.2014 tới 22.08.2014) – một trong số ít các chương trình truyền thông ở phạm vi cả nước nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của lạm dụng chất.

Hội thảo giới thiệu TAP Code và đối thoại minh bạch thông tin trong chính sách

Hà Nội. Sáng ngày 2.7.2014, hơn 120 đại biểu đến từ nhà nước, các cơ quan tài trợ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội và truyền thông đã tham gia Hội thảo “Giới thiệu Bộ Nguyên tắc thực hành Minh bạch và Trách nhiệm giải trình và đối thoại Minh bạch thông tin chính sách” do MSD phối hợp cùng CSA Việt Nam tổ chức. Sự kiện do Cơ quan viện trợ Ailen (Irish Aid) tài trợ.

Giải thưởng NGO VIệt Nam 2014 – Lễ trao giải

Lễ trao giải là sự kiện tổng kết Chương trình giải thưởng NGO Việt Nam 2014 sau 8 tháng triển khai, tôn vinh các tổ chức thắng giải, trưng bày 12 mô hình các tổ chức xuất sắc nhất với các hiệu quảhoạt động vì cộng đồng và phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức xã hội quảng bá, chia sẻ và kết nối với các bên liên quan.

[Thư mời] Đối thoại Sự tham gia của các TCXH trong quá trình xây dựng chính sách

Trong điều kiện mở rộng và phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay, hoạt động vận động và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội (CSOs) trở nên thiết yếu. CSOs mong muốn được đóng góp nhiều hơn trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội và môi trường, đặc biệt là các chính sách phục vụ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm đảm bảo các chính sách này sẽ đáp ứng các quyền và sự tiếp cận công bằng các dịch vụ công cho cộng đồng, bao gồm cả các nhóm dễ bị tổn thưởng trong xã hội.

Hội thảo đối thoại “Huy động sự tham gia của các bên liên quan hành động vì trẻ em bị xâm hại tình dục và lạm dụng chất gây nghiện”

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Mạng lưới bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Crnet) và Viện Dân số, Gia đình và Trẻ em (IPFCS) tổ chức Hội thảo đối thoại “Huy động sự tham gia của các bên liên quan hành động vì trẻ em bị xâm hại tình dục và lạm dụng chất gây nghiện” nhằm trưng bày sáng kiến, trình bày đề xuất của các tổ chức xã hội và đối thoại với các bên liên quan trong việc đóng góp sửa đổi Luật.