Hội thảo thường niên các Tổ chức Xã hội: Hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Ngày 22.8.2017, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi chính phủ (NGO-IC), Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD), Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) tổ chức “Hội thảo thường niên các … Continued

Chia sẻ 3 mô hình đối tác CSOs tại Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm: Mô hình đối tác CSOs vì Hiệu quả Phát triển”

(Tải tài liệu Tọa đàm tại đây: http://bit.ly/Tai_lieu_Toa_dam_21_8) Ngày 21.8.2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững MSD tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm: Mô hình đối tác CSOs vì Hiệu quả Phát triển” nhằm tạo cơ hội để các tổ chức chia sẻ kinh nghiệm xây … Continued