Bài phát biểu của các Tổ chức phi Chính phủ Việt Nam trong Diễn đàn Phát triển Việt Nam – Tháng 12.2017: “Tăng năng suất – Đòn bẩy cho phát triển bền vững”

BÀI PHÁT BIỂU CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THÁNG 12 – 2017 “TĂNG NĂNG SUẤT – ĐÒN BẨY CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (Tải bản Tuyên bố đầy đủ tại đây) Kính thưa Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thưa đoàn chủ tọa … Continued

Giới thiệu về Thách thức 21 ngày không sử dụng bạo lực để dạy dỗ Trẻ

  GIỚI THIỆU VỀ THÁCH THỨC 21 NGÀY KHÔNG SỬ DỤNG BẠO LỰC ĐỂ DẠY DỖ TRẺ # 21ngàyNgừngđánhcon # 21ngàyNgừngquátmắngcon # 21ngàyCùngcontìmgiảipháp Thách thức 21 ngày không sử dụng bạo lực để dạy dỗ trẻ là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch   # Ngừngđánhcon # Ngừngquátmắngcon #Cùngcontìmgiảipháp  nhằm mục đích chấm dứt … Continued

Tọa đàm “Con không muốn làm máy nghiền thức ăn”

Ngày 21.10.2017, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp tổ chức tọa đàm chia sẻ về Dinh dưỡng với chủ đề “Con không muốn làm máy nghiền thức ăn” nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh và trẻ em về Quyền dinh dưỡng của trẻ, về dinh dưỡng đủ chất và đúng cách.