Tập huấn vận động chính sách tại Huế

Từ ngày 06/5/2013 đến ngày 08/5/2013, tại Thành phố Huế, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và Phát triển bền vững ( MSD) đã tổ chức khóa tập huấn về “ Vận động và đóng góp xây dựng chính sách cho các tổ chức xã hội Việt Nam” cho các tổ chức xã hội khu vực miền Trung.