Hội thảo đối thoại “Sự tham gia của các TCXH trong quá trình xây dựng chính sách”

Ngày 06.01.2014, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức buổi Đối thoại “Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng chính sách”, phối hợp Liên minh Hành động vì sự phát triển các tổ chức xã hội Việt Nam (CSA Việt Nam). Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức xã hội Việt Nam” do Quỹ dân chủ Liên hợp quốc (UNDEF) tài trợ.

[Thư mời] Đối thoại Sự tham gia của các TCXH trong quá trình xây dựng chính sách

Trong điều kiện mở rộng và phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay, hoạt động vận động và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội (CSOs) trở nên thiết yếu. CSOs mong muốn được đóng góp nhiều hơn trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội và môi trường, đặc biệt là các chính sách phục vụ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm đảm bảo các chính sách này sẽ đáp ứng các quyền và sự tiếp cận công bằng các dịch vụ công cho cộng đồng, bao gồm cả các nhóm dễ bị tổn thưởng trong xã hội.

[Thư mời] Đối thoại “Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình ra quyết định chính sách”

Trong khuôn khổ của dự án “Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức xã hội Việt Nam”, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) trân trọng kính mời đại diện của các tổ chức xã hội tại Việt Nam tới dự buổi đối thoại “Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình ra quyết định chính sách”.

Biên soạn sách về những câu chuyện thành công trong vận động chính sách của CSA Việt Nam

Từ ngày 16.10 đến ngày 18.10.2013, đại diện Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) đã đến Tp. Hồ Chí Minh, làm việc với Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) và Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) để thu thập tài liệu, thông tin về hoạt động vận động chính sách.

Tọa đảm “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho các tổ chức xã hội tham gia đóng góp xây dựng chính sách”

Chiều 28/5, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Liên minh Hành động vì sự phát triển của các tổ chức xã hội Việt Nam (CSA Vietnam) tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho các tổ chức xã hội Việt Nam tham gia vận động và đóng góp xây dựng chính sách”.